Izglītība

Mārupes novada Skultes sākumskola

Mārupes novada Skultes sākumskola
Mārupes novada Skultes sākumskola

Adrese: Skultes iela 25, Skulte, Mārupes novads, LV-2108
Tālrunis/Fakss: 67915276
E-pasts: skultes.sakumskola@marupe.lv
Mājaslapa: www.skolaskulte.lv
Skolas direktore: Gaļina Grizāne

Mārupes novada Skultes sākumskolas nolikums

2020./2021.mācību gadā skolu apmeklē 46 skolnieki un 101 bērns pirmsskolā. Pirmsskolas grupās bērnus uzņem no 1,5 gadu vecuma.

Mārupes novada Skultes sākumskolā tiek realizētas:

 •  Pamatizglītības pirmā posma  (1.–6.klase) programma;
 • Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-4.klase) programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem;
 •  Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) mazākumtautību programma;
 • Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) mazākumtautību programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem;
 • Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-4.klase) mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;
 •  Vispārējās pirmsskolas izglītības programma;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem;
 •  Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma;
 • Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem;
 • Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

 

Interešu izglītība Mārupes novada Skultes sākumskolā:

 • Peldēšana (1.-2.klases)
 • Ritmika (1.-4.klases)
 • Tautas dejas (1.-4.klases)
 • Solisti – vokālisti (1.-4.klases)
 • Vizuālās mākslas pulciņš (1.-4.klases)
 • Skolas teātris (1.-4.klases)
 • Rokdarbi (1.-4.klases)
 • Datorapmācība (1.-4.klases)
 • Slidošana (no 01.01.2018.) (4.klases)
 • Datorapmācība (1.-4.klases)
Informācija sadaļā atjaunota 11.09.2020.