Izglītība

Babītes pirmsskolas izglītības iestāde

Babītes pirmsskolas izglītības iestāde
Babītes pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese: Priežu iela 1, Babīte, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV – 2101

Tālrunis: 67919341

E-pastsbabitespii@babite.lv  

Mājaslapawww.babitespii.lv

Iestādes vadītāja: Ingrīda Dzelzkalēja

E-pastsingrida.dzelzkaleja@babite.lv

 

Babītes pirmsskolas izglītības iestāde ir Babītes novada pašvaldības dibināta iestāde, kas īsteno vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu un sagatavo audzēkni pamatizglītības apguvei.

 

SAISTĪTIE DOKUMENTI UN NORMATĪVIE AKTI

Informācija sadaļā atjaunota 03.09.2021.