Pašvaldība

Sociālais dienests

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 67149869
Fakss: 67149858
E-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

Apmeklētāju pieņemšana:
Pirmdienās, ceturtdienās 9.00 – 18.00

Speciālisti:

Sociālā dienesta vadītāja Una Putniņa Tālr. 67149869
Mob. 28654484

una.putnina@marupe.lv

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem

(kontaktpersona bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu)

 

Anita Ūdre Tālr. 67149869
Mob. 26467993
anita.udre@marupe.lv
Sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām Ilze Bišmeistare Tālr. 67149869
Mob. 26467993
ilze.bismeistere@marupe.lv
Sociālās palīdzības organizatore Ināra Bunka Tālr. 67149869
Mob. 26467993
inara.bunka@marupe.lv
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Inga Motivāne Tālr. 67149869

 

 inga.motivane@marupe.lv

 

Adrese: Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV 2167
Tālrunis: 67933735, mob. 26182588
E-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

Apmeklētāju pieņemšana:
Pirmdienās, ceturtdienās 9.00 – 18.00

Speciālisti:

Sociālā darbiniece Agita Tihonova Tālr. 67933735
Mob. 26182588
agita.tihonova@marupe.lv
Fizioterapeits Oskars Grigulis

Tālr. 67933736
Mob. 28649522

oskars.grigulis@marupe.lv
Ergoterapeits Ieva Sproģe Tālr. 67933706
Mob. 26182588
ieva.sproge@marupe.lv
Psihologs Guna Liepiņa Pierakstīties, zvanot 67933735 vai uz mob.28314497 guna.liepina@marupe.lv
Psihologs Vija Aleidzāne Pierakstīties, zvanot 67933735 vai uz mob.28314497 vija.aleidzane@marupe.lv

 

Adrese: Skultes iela 31, Skulte, Mārupes novads, LV 2167
Tālrunis: 27851877
E-pasts: vlada.larionova@marupe.lv

Apmeklētāju pieņemšana:
Pirmdienās 10.00 – 14.00, ceturtdienās 14.00 – 19.00

Speciālisti:

Dienas centra vadītāja un sociālā darbiniece Vlada Larionova tālr. 27851877 vlada.larionova@marupe.lv
Sociālā darbiniece Ilona Ezergaile tālr. 67806599 ilona.ezergaile@marupe.lv