Pašvaldība

Pašvaldība

Mārupes novadsMārupes novads ir nedalāma teritoriāla vienība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas pieci ciemi:

Mārupe
Jaunmārupe
Skulte
Tīraine
Vētras

 

Mārupes novada pašvaldības administratīvais centrs ir Mārupes novada Dome, kas atrodas Daugavas ielā 29, Mārupē.

Mārupes novada pašvaldības nolikums

Pašvaldības iestādes

Izglītības iestādes:

Dienas centri:

Citas iestādes:

Kapitālsabiedrības

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja:

Biedrības

Pašvaldība darbojas vairākās biedrībās (nodibinājumos):

  • biedrībā “Latvijas Pašvaldību savienība”
  • biedrībā “Publiskās un privātās partnerības asociācija”
  • biedrībā ”Mārupes lauksaimniecības biedrība”
  • biedrībā ”Latvijas pašvaldību darba devēju asociācija”
  • Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijā
  • Latvijas Atkritumu apsaimniekotāju asociācijā
  • Rīgas reģiona Attīstības padomē
  • Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijā
  • biedrībā “Pierīgas partnerība”