Turpmākos septiņus gadus atkritumu apsaimniekošanu novada iedzīvotājiem nodrošinās Eco Baltia Vide

12.02.2018.

Saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības veiktā iepirkumu konkursa rezultātiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2018.gada 1.maija Mārupes novadā turpmākos septiņus gadus nodrošinās SIA “Eco Baltia vide”. No 2018.gada 1.maija maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 6,65 eiro par m3 (bez PVN). Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.pantu visām fiziskajām un juridiskajām personām ir jānoslēdz jauns līgums par atkritumu apsaimniekošanu.

SIA “Eco Baltia Vide” aicina iedzīvotājus noslēgt jaunos līgumus līdz 2018.gadam 31.martam, jo pašreiz spēkā esošie līgumi darbosies līdz šī gada 30.aprīlim. Pēc šī datuma personām, kuras līgumu nebūs noslēgušas, atkritumu izvešana netiks veikta, jo nebūs tiesiska pamata šādu pakalpojumu sniegt. Tādēļ privātpersonām un juridiskām personām līdz š.g. 31.martam ir jānoslēdz jauns līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

 

“Eco Baltia vide” nodrošina vairākas līguma slēgšanas iespējas:

  • No 15. februāra interneta vietnē www.ecobaltiavide.lv, sadaļā “Klientiem” izvēloties sadaļu “Līguma noslēgšana”, autorizējoties ar internetbankas starpniecību. Šobrīd pakalpojums pieejams Swedbank, SEB banka un Luminor banku klientiem. Šis ir ātrākais un ērtākais veids līguma noslēgšanai.
  • Klātienē no š.g. 26.februāra Mārupes novada domē Daugavas ielā 29, Mārupē. (precīzāka informācija par pieņemšanas laiku, tiks publicēta nedēļas laikā www.ecobaltiavide.lv)
  • Klātienē SIA “Eco Baltia vide” Klientu apkalpošanas centrā, Getliņu ielā 5, Rumbulā, Stopiņu novadā.

 

Klientiem, kuri būs noslēguši jaunos līgumus līdz š.g. 31.martam, līdz šī gada 15.aprīlim tiks izsūtīts atkritumu izvešanas grafiks, kas mainīsies visiem klientiem. Iedzīvotāji arī turpmāk varēs izmantot jau pierastās atkritumu šķirošanas somas vai arī izvēlēties iepakojumu šķirot konteineros.

Reizi ceturksnī būs iespēja bez maksas no mājsaimniecības izvest lielgabarīta atkritumus. Par izvešanas grafikiem SIA “Eco Baltia vide” informēs aprīlī.

No š.g. 1.maija Mārupes novada iedzīvotājiem būs iespēja šķirot arī bioloģiski noārdāmos atkritumus. Privātmāju iedzīvotājiem tiks nodrošināts konteiners, kur atkritumu izvešanas tarifs būs zemāks nekā sadzīves atkritumiem, savukārt daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem katrai mājsaimniecībai tiks nodrošināts 10 l konteiners. Konteiners bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem paredzēts virtuves (mizas, serdes, vārītu olu čaumalas u.c.) un dārza atkritumu (zāli, koku lapas) savākšanai. Šajos konteineros nedrīkst izmest termiski neapstrādātus gaļas un zivju produktus, kā arī atkritumus nedrīkst izmest maisiņos (izņemot bioloģiski noārdāmajos vai papīra).

Ņemot vērā, ka tiek paplašinātas iespējas šķirot atkritumus, privātmāju iedzīvotājiem būs pieejams mazāks – 0,12 m3 konteiners sadzīves atkritumiem. Taču saskaņā ar saistošajiem noteikumiem sadzīves atkritumu izvešana ir jānodrošina ne retāk kā reizi mēnesī.

Saskaņā ar Mārupes novada Domes 2018.gada 6.februāra lēmumu maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2018.gada 1.maija būs 6,65 eiro par m3 (bez PVN), kas ir viena no zemākajām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksām visā Latvijā. Atgādinām, ka no 2018.gada 1.februāra līdz 1.maijam vēl ir spēkā Mārupes novada Domes 2017.gada 22.novembrī apstiprinātā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa 6,77 eiro par m3 (bez PVN).

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums vērsties SIA “Eco Baltia vide” Klientu apkalpošanas centrā pa tālr. 8717; 67 799 999 vai rakstot uz e-pastu marupe@ecobaltiavide.lv. Aktuālākā informācija pieejama mājaslapā www.ecobaltiavide.lv.