Šodien aicinām uz Jaunmārupes bērnudārza būvniecības ieceres prezentāciju

11.04.2019.

Šodien, 11.aprīlī plkst. 17.30 aicinām uz Jaunmārupes bērnudārza būvniecības ieceres prezentāciju, kas notiks Jaunmārupes pamatskolas 2.stāva zālē, Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē.

 

Mārupes novada būvvalde pieņēmusi lēmumu uzsākt ierosināto Jaunmārupes bērnudārza jaunbūves būvniecības ieceres publisko apspriešanu laika posmā no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 3.maijam.

Plānotā pašvaldības izglītības iestādes atrašanās vieta: nekustamā īpašumā Ozolu iela 2, kadastra Nr. 8076-011-0400, kadastra apzīmējuma Nr. 8076-011-1618, Jaunmārupe, Mārupes novadā

Būvniecības ierosinātājs: Mārupes novada Dome; reģ.Nr.90000012827; juridiskā adrese: Daugavas iela 29; Mārupe, Mārupes novads. LV-2167 

Būvprojekta izstrādātājs: SIA "Arhitekta G. Vīksnas birojs", būvkom.reģ̧.nr. 3622-R; Reģ. nr.42103000401; juridiskā adrese: Dīķa iela 11, Liepāja, LV-3401 

Materiāli izlikti apskatei: Mārupes novada domes ēkas 1.stāva vestibilā 

Atsauksmes var iesniegt: Mārupes novada būvvaldē, Daugavas ielā 29; LV-2167 no 01.04.2019. - 03.05.2019. 

Kontaktpersona: Mārupes novada Būvvaldes vadītājas palīdze Agnese Auniņa, e-pasts: agnese.aunina@marupe.lv, tālr.: 67149863

 

2019.gada 29.marta Mārupes novada Būvvaldes Lēmums Nr.1

Publiskās apspriešanas planšete

Aptaujas anketa