PAZIŅOJUMS! Taksometru pārvadājumu nozares sakārtošana – taksometru skaitītāji

30.11.2017.

Ministru kabineta noteikumu Nr. 95 un Nr. 96  (11.02.2014.) un Nr.468 (03.07.2012.) un Nr.133 (20.02.2007) ievērošana

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumiem Nr.96 visiem taksometru skaitītāju modeļiem ir jāveic atbilstības pārbaude, lai pārliecinātos par to atbilstību Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 un Ministru kabineta2012.gada 3.jūlija noteikumos Nr.468 noteiktajām tehniskajām prasībām. Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumiem Nr.133 “Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām”, bet ne ilgāk kā:

  • vienu mēnesi no atbilstības apliecinājuma izsniegšanas dienas, ja lietotāja lietošanā ir kases aparāti vai specializētās ierīces un iekārtas vai ja lietotāja lietošanā ir līdz 100 kases sistēmu vienībām;
  • trīs mēnešus no atbilstības apliecinājuma izsniegšanas dienas, ja lietotāja lietošanā ir līdz 300 kases sistēmu vai specializēto ierīču un iekārtu vienībām;
  • sešus mēnešus no atbilstības apliecinājuma izsniegšanas dienas, ja lietotāja lietošanā ir vairāk nekā 300 kases sistēmu vienības.[1]

Informējam, ka Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) 2017.gada 13.septembrī tika reģistrēta taksometra skaitītāja modeļa (modifikācijas) versija MICROTAX-06 MTC-06 LE6MEUD85, kurai ir veikta atbilstības pārbaude tehniskajām prasībām, līdz ar ko visiem taksometru skaitītāju lietotājiem Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 “Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām” noteiktajos termiņos bija jānodrošina prasībām atbilstošu taksometru skaitītāju lietošanas uzsākšanu.

Sakarā ar augstāk minēto Mārupes pašvaldība (Saistošie noteikumi Nr.21/2017.) nosaka, ka:

  • iesniedzot iesniegumu licenču kartiņām,obligāti jāiesniedz skaitītāja verifikācijas sertifikāta kopija (katrai automašīnai).

  • Licenču kartiņas netiks izsniegtas automašīnām, kurām nav VID datubāzē reģistrēta taksometru skaitītāja modeļa versija, kas atbilst tehniskajām prasībām.

[1] Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumu Nr.96 141.8 punkts