Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Mārupes novada konsultatīvajās padomēs

08.01.2019.

Mārupes novada konsultatīvā padome ir Mārupes novada domes izveidota konsultatīva institūcija, kuru pārstāv dažādu profesionālo jomu domes speciālisti, uzņēmēji un sabiedrības pārstāvji. Lai uzraudzītu izstrādāto stratēģiju tālāko virzību un plānu realizāciju Mārupes novada Dome izveidojusi sešas konsultatīvās padomes mārketinga, tūrisma, sporta un aktīvās atpūtas, izglītības, uzņēmējdarbības un kultūrvides jomās.

Padomes darba galvenie uzdevumi ir uzraudzīt un ieviest izstrādātās stratēģijas, saskaņot plānoto ikgadējo nozares budžetu atbilstoši stratēģijai, ierosināt grozījumus apstiprinātajās stratēģijās un izskatīt citus nozarei būtiskus jautājumus. Konsultatīvās padomes tiek sasauktas ne biežāk kā 3 – 4 reizes gadā.

Mārupes novada dome izsludina jaunu dalībnieku uzņemšanu piecās konsultatīvajās padomēs. Aicinām pieteikties Mārupes iedzīvotājus, biedrības un komersantus, kuri labprāt aktīvi līdzdarbotos padomes sastāvā, kuriem rūp novada attīstība un vēlas dalīties ar savu pieredzi, zināšanām, idejām un novērojumiem.  

Šobrīd pieejamas sekojošas vakances:

  • Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome – divas vakances komersanta pārstāvjiem, kas darbojas sporta jomā un divas vakances Mārupes novadā deklarētiem iedzīvotājiem;
  • Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvā padome – viena vakance Mārupes novadā reģistrētam nevalstiskās organizācijas pārstāvim un trīs vakances Mārupes novadā reģistrēto uzņēmumu pārstāvjiem;
  • Mārketinga konsultatīvā padome - vakance Mārupes novadā deklarētam iedzīvotājam;
  • Kultūrvides konsultatīvā padome – četras vakances Mārupes novadā deklarētiem iedzīvotājiem un aicinām atsaukties arī  Mārupes novadā reģistrētās nevalstiskās organizācijas, kā arī komersanta pārstāvjus;
  • Tūrisma konsultatīvā padome - aicinām atsaukties Mārupes novadā reģistrētās nevalstiskās organizācijas, kā arī komersanta pārstāvjus.

Pieteikumus lūdzam iesūtīt līdz  2019.gada 11. janvārim Attīstības nodaļas vadītājas palīdzei Inutai Šarokai, sūtot informāciju uz e-pastu: inuta.saroka@marupe.lv vai rakstiski, adresējot to Mārupes novada Domei, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167, norādot savu kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, adrese, tālrunis un e-pasts).