Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu Medicīnas ēkas būvniecībai Pededzes ielā 10, Mārupē

03.12.2018.

Būvniecības ieceres publiskā apspriešana

Pededzes iela 10, Mārupes novads, Mārupe. kadastra Nr. 8076-007-0407, zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr. 8076-007-2948

 

Pamatojums: Mārupes novada būvvaldes Lēmums Nr.3 2018. gada 26. oktobrī

Informācija:

Ar būvniecības ieceres dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada būvvaldes vestibilā, www.marupe.lv, būvtāfele Pededzes ielā 10. Norises laiks 03.12.2018-03.01.2019

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums iecerēts 10.12.2018 plkst 17.30 Mārupes novada domes vestibila telpās – Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.

Atsauksmes iesniegt Mārupes novada būvvaldē - Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, marupe.bv@marupe.lv.

Būvniecības ierosinātājs – SIA Mārupes Doktorāts, reģ.Nr. 40203175797, Gaujas iela 18, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167. Atbildīgā persona – Juris Jankovičs, tālrunis 29454844, juris.jankovics@gmail.com

Būvprojekta izstrādātājs – SIA Z4, reģ.Nr.40003656675, Kalnciema iela 40E, Rīga, LV-10467. Arhitekts Andris Ceļmalis, tālrunis 26538750.

VIZUALIZĀCIJA

APTAUJAS LAPA

LĒMUMS

buvniecibas_iecere.png