Mārupes pašvaldības policija par notikumiem novadā

13.06.2018.

Laika posmā no 5.jūnija līdz 10.jūnijam Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 15 izsaukumus.

 

06.06.2018. plkst 12:30 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, sakarā ar to, ka tiek dedzināti atkritumi (zari). Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, ar sastapto personu tika veiktas preventīva rakstura pārrunas, kuru laikā personai izskaidrots, ka tādas darbības ir aizliegtas, un, ka tas ir administratīvais pārkāpums. Dedzināšana tika pārtraukta. Policijas darbinieki nolēma aprobežoties ar mutvārdu aizrādījumu.

06.06.2018. plkst 21:56 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar to, ka pa ielu klaiņo suns, kas apdraud ceļu satiksmes drošību. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, suns tika notverts. Ņemot vērā, ka suns nebija reģistrēts un noskaidrot īpašnieku nebija iespējams, suns tika nodots dzīvnieku patversmes darbiniekiem.

07.06.2018. plkst 12:40 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar to, ka kāda persona iespējams atrodas bezpalīdzīgā stāvoklī. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka persona neorientējās apkārtējā vidē. Pēc personības noskaidrošanas tika konstatēts, ka persona atrodas meklēšanā kā bezvēsts pazudusi. Persona tika nogādāta valsts policijas iecirknī, kas personu bija izsludinājusi meklēšanā.

07.06.2018. plkst 15:13 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar to, sabiedriskā vietā atrodas kāda guļoša persona. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka persona atrodas tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Persona tika aizturēta un nogādāta Mārupes novada pašvaldības policijā apstākļu noskaidrošanai. Pret personu uzsākta administratīvā  lietvedība.

 

07.06.2018. plkst.20:48 tika saņemti izsaukumi uz Jaunmārupi sakarā ar konfliktu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka vienai personai iespējams konflikta laikā ir nodarīti miesas bojājumi, bet otra persona jau devusies prom. Uz iesnieguma pamata personai izsniegts lēmums par tiesu medicīniskās ekspertīzes noteikšanu. Uzsākta administratīvā lietvedība.

07.06.2018.plkst. 22:13 tika saņemts izsaukums uz Skulti, sakarā ar to, ka NMP darbiniekiem nepieciešams atbalsts agresīvas personas nogādāšanai ārstniecības iestādē. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, NMP darbiniekiem tika sniegts nepieciešamais atbalsts.

08.06.2018. plkst.17:40 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, sakarā ar to, ka uz ielas atrodas aizdomīga persona. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka persona atrodas valsts policija meklēšanā, par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Persona tika nogādāta Mārupes novada pašvaldības policijā apstākļu noskaidrošanai. Pēc apstākļu noskaidrošanas persona nodota meklēšanas iniciatoram.

09.06.2018. plkst.17:33 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar to, ka sabiedriskā vietā divas personas uzvedas neadekvāti, iespējams atrodas alkohola reibuma stāvoklī. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts,  ka personas atrodas tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Personas tika nogādātas Mārupes novada pašvaldības policijā apstākļu noskaidrošanai. Pret personām uzsākta administratīvā lietvedība.

10.06.2018. plkst 02:00 tika saņemts izsaukums uz Skultes ciematu sakarā ar konfliktu, kura laikā, iespējams, tika bojāts īpašums. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika noskaidroti lietas apstākļi un iespējamās vainīgās personas. Pēc piekritības uz notikuma vietu tika izsaukta valsts policija tālāko darbību veikšanai.

10.06.2018. plkst 04:35 patrulēšanas laikā  uz ielas tika pamanīta nepilngadīga persona, vizuāli jaunāka par 16 gadiem. Pie apstākļu noskaidrošanas tika konstatēts, ka persona atrodas Valsts policijas meklēšanā kā bezvēsts prombūtnē. Persona tika nogādāta Mārupes novada pašvaldības policijā līdz nodošanai meklēšanas iniciatoram.

 

Laika posmā no 5.jūnija – 10.jūnijam Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas sastādīja 9 administratīvā pārkāpuma protokolus:

  • Pēc LAPK 106.panta  (Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana ) – 1;
  • Pēc LAPK 171. panta 1.daļas un 2.daļas (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu) –3;
  • Pēc LAPK 149.10 panta (Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana) – 3;
  • Pēc Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem - 2