Mārupes pašvaldības policija par notikumiem novadā

11.07.2018.

Laika posmā no 1.jūlija–10.jūlijam Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 22 izsaukumus.

01.07.2018. plkst 14:52 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, sakarā ar to, ka kāda persona uzvedas neadekvāti. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka personai ir radušās veselības problēmas. Uz notikuma vietu nekavējoties tika izsaukta NMP, kas personu hospitalizēja uz medicīnas iestādi.

02.07.2018. plkst 22:10 tika saņemts izsaukums uz Tīraini sakarā ar to, ka sabiedriskā vietā guļ kāda persona, iespējams alkohola reibuma stāvoklī. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka personai atrodas bezpalīdzīgā stāvoklī. Ņemot vērā, ka persona no medicīniskās palīdzības atteicās, tā tika nogādāta dzīvesvietā un nodota radinieku aprūpē.

03.07.2018. plkst 01:10 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar mūzikas atskaņošanu, kas traucē nakts mieru. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā ar sastaptajām personām tika veiktas preventīva rakstura pārrunas, kuru laikā personas tika brīdinātas par atbildību, kas paredzēta par naktsmiera traucēšanu. Mūzikas atskaņošana tika pārtraukta. Policijas darbinieki nolēma aprobežoties ar mutvārdu aizrādījumu. Atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

03.07.2018. plkst 11:30 tika saņemts izsaukums uz Lidostu, sakarā ar pamestu automašīnu, kura iespējams atrodas meklēšanā. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēta minētā automašīna, kura meklēšanā neatradās, bet ņemot vērā, ka bija redzamas automašīnas bojāšanas pazīmes, informācija tālāku darbību veikšanai tika nodota Valsts policijai.

04.07.2018. plkst.23:40  tika saņemti izsaukums uz Mārupi sakarā par ar to, ka tiek traucē nakts mieru. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā ar sastaptajām personām tika veiktas preventīva rakstura pārrunas, kuru laikā personas tika brīdinātas par atbildību, kas paredzēta par naktsmiera traucēšanu. Trokšņošana tika pārtraukta, sakarā ar ko policijas darbinieki nolēma aprobežoties ar mutvārdu aizrādījumu. Atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

07.07.2018. plkst. 00:40 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar mūzikas atskaņošanu, kas traucē naktsmieru. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā ar sastaptajām personām tika veiktas preventīva rakstura pārrunas, kuru laikā personas tika brīdinātas par atbildību, kas var iestāties par naktsmiera traucēšanu. Mūzikas atskaņošana tika pārtraukta. Policijas darbinieki nolēma aprobežoties ar mutvārdu aizrādījumu. Atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

07.07.2018. plkst.14:38 tika saņemts izsaukums uz Tīraini, sakarā ar ģimenes konfliktu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, kur viena no personām turpināja uzvesties agresīvi un uz pašvaldības policijas aizrādījumiem nereaģēja, bet otra persona vēlējās, lai vardarbīgā persona tiktu nošķirta, sakarā ar ko uz notikuma vietu tika izsaukta Valsts policija tālāko darbību veikšanai.

07.07.2018. plkst.22:35 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar to, ka tiek dedzināti atkritumi. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka lielā daudzumā deg atkritumi. Uz notikuma vietu nekavējoties tika izsaukts VUGD. Ugunsgrēka lokalizēšanas laikā tika sniegts atbalsts VUGD un nodrošināta sabiedriskā kārtība.

08.07.2018. plkst 14:20 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar to, ka tiek dedzināti atkritumi. Nekavējoties  ierodoties notikuma vietā, tika noskaidrota vainīgā persona, ar kuru tika veiktas preventīva rakstura pārrunas, kuru laikā personai tika izskaidrots, ka šādas darbības ir aizliegtas. Dedzināšana tika pārtraukta. Policijas darbinieki nolēma aprobežoties ar mutvārdu aizrādījumu.

09.07.2018. plkst.01:30 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar ģimenes konfliktu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā ar personām tika veiktas preventīva rakstura pārrunas, kuru laikā personām tika izskaidrotas viņu tiesības un pienākumi, kā arī personas brīdinātas par atbildību, kas var iestāties par nakts miera traucēšanu. Konflikts tika atrisināts uz vietas. Tālāka policijas iejaukšanās nebija nepieciešama. Atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

10.07.2018. plkst10:08 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar to, ka sabiedriskā vietā guļ kāda persona. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Tā kā no persona tika saņemtas sūdzības par veselības stāvokli, uz notikuma vietu nekavējoties tika izsaukta NMP, kas personu hospitalizēja.

Laika posmā no 01.jūlija – 10.jūlijam

Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas sastādīja 4 administratīvā pārkāpuma protokolus:

Pēc LAPK 106.panta  (Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana ) – 1;

Pēc LAPK 149.10 panta (Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana) – 2;

Pēc Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem - 1