Mārupes novada seniori piedalās konferencē Gulbenē

09.11.2018.

Šā gada 10.oktobrī Gulbenē tika rīkota Vidzemes reģiona apvienību konference ‘’Esi aktīvs- laikā un telpā’’, ko organizēja Gulbenes novada pensionāru biedrība ‘’Atspulgs 5’’ sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību. Konferencē piedalījās 27 pašvaldību pārstāvji. Mārupes novada senioru labdarības biedrību pārstāvēja valdes locekļi Vera Stumbure, Mārīte Rjabkova un Rūta Krastiņa.

Konferencē uzstājās Gulbenes, Ķeguma, Siguldas, Alūksnes, Madonas un Latgales novadu senioru biedrību pārstāvji. Apkopojot datus, var secināt, ka senioru skaits biedrībās vidēji ir no 130 - 180 biedriem.

Biedrību pamatdoma ir radīt senioros pozitīvisma, piederības un vajadzības sajūtu. Veicināt senioru aktīvu līdzdalību novada dzīvē. Neierobežot sevi ‘’laikā un telpā’’. Tika runāts par senioru lomu novadā: kā viņi dzīvo, kādās aktivitātēs iesaistās. Ar pieredzi dalījās novadu pārstāvji.

Pagastos rūpi par senioriem uztur kultūras un sociālie darbinieki. Svarīgi ir, cik aktīvs esi pats, lai palīdzētu un būtu vajadzīgs citiem. Redzēt, dzirdēt un neaizmirst savus līdzcilvēkus.

Viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas izskanēja no runātājiem šajā konferencē, bija: kā risināt finansiālo atbalstu, lai tas nebūtu ierobežojums īstenot senioru vēlmes satikties. Ir jāatrod ceļš, kā sadarboties ar novada pašvaldību.

Un šie ceļi ir dažādi:

1. Telpas, kur senioriem satikties un risināt savus jautājumus.
Siguldā pašvaldība senioriem atvēlējusi divstāvu namiņu, kas ir piepildīts ar dažādām aktivitātēm katru dienu. Ķeguma pašvaldība nodevusi senioru rīcībā divas telpas un pēc vajadzības sporta zāli. Savās telpās tiekas Alūksnes pilsētas seniori.

2. Pašvaldības speciālisti, izstrādājot projektus, pieaicina senioru biedrības pārstāvjus, kā šo projektu lietotājus. Gulbenes novada seniori pabijuši Beļģijā un Anglijā (apmaiņas programmas ietvaros). Pateicoties Ķeguma pašvaldības un senioru iniciatīvai, šogad jau realizēti trīs projekti. Vienam no šiem projektiem ‘’Ko varam dot Latvijas simtgadei’’ ir tikšanās ar vecākā gada gājuma senioriem, kas vēl var pastāstīt par Ķegumu. Šie stāsti tiks apkopoti, lai Ķeguma vēsture neaiziet zudībā.

3. Transports.
Seniori ir aktīvi ceļotāji. Ķeguma novada seniori šogad jau apceļojuši Gulbeni, Alūksni, Kolku, Dundagu.

Ar savu pieredzi dalījās arī Latgales reģiona senioru pārstāve. Viens no lielākajiem notikumiem Latgales senioru dzīvē ir Latgales dziesmu un deju svētki, kuros viņi aktīvi līdzdarbojās. Daudzi seniori dzejo, raksta dzīves stāstus , tāpēc tiek domāts par Latgales literāro balvu.

Lai neaizmirstu savu vēsturi un par godu Latvijas simtgadei tiks izdota cilvēku dzīves stāstu grāmata.

Līdzīgi kā pie mums Mārupes novadā, praktiski visos novados ir aktīva senioru pašdarbība: darbojas vairāki pašdarbības kolektīvi, dziedātāju kori, ansambļi, darbojas teātri, dejotāju grupas un daiļamatnieku pulciņi. Tiek sveikti seniori jubilejās. Gulbenes novads apsveic arī tos seniorus, kas tikko aizgājuši pelnītā atpūtā, tiek rīkotas tematiskas balles.

Nobeigumā konferences vadītāja Anita Birzniece runāja par brīvprātīgo darbu. Galvenie izaicinājumi, ar ko saskaras ir vecāku gadagājuma cilvēku sociālā izolētība, atstumtība un vientulība. Viens no veidiem, kā palīdzēt būt sabiedriski aktīviem un sadarboties ar citiem, ir sabiedriskais darbs. Tas sniedz iespēju justies vajadzīgiem, novērtētiem, attīstīt jaunas iemaņas un izmantot savu dzīves pieredzi, sniedzot palīdzību citiem.

Konferences dalībniekiem tika parādīta īsfilmiņa "Kas priekš Tevis ir brīvprātīgais darbs", un galvenās atziņas ir šādas: atklāšana, būt daļai no komandas, drosme, mācīšanās, nebūt vientuļam, mīlestība, kopā rast risinājumu problēmai.

Seniori ir sabiedrības daļa ar visbagātāko pieredzi un ir jārod tai īpaša vieta, lai tā var aktīvi līdzdarboties visā pagasta dzīvē.

 

Rūta Krastiņa, Mārupes novada Senioru labdarības biedrības valdes locekle