Mārupes novada Pašvaldības policijas atskaite

06.12.2017.

Laika posmā no 27.novembra – 3.decembrim Mārupes novada Pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 25 izsaukumus.

 

28.11.2017. plkst.15:51 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar to, ka sabiedriskā vietā guļ kāda persona, iespējams alkohola reibuma stāvoklī. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka persona atrodas sabiedriskā vietā tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Persona tika aizturēta un nogādāta Mārupes novada pašvaldības policijā atskurbšanai. Pret personu uzsākta administratīvā lietvedība.

01.12.2017. plkst.01:08 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar trokšņošanu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika noskaidroti lietas apstākļi. Ar personu tika veiktas preventīva rakstura pārrunas, kuru laikā persona tika brīdināta par atbildību, kas paredzēta par naktsmiera traucēšanu. Trokšņošana tika izbeigta. Policijas darbinieki nolēma aprobežoties ar mutvārdu aizrādījumu. Atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

01.12.2017. plkst.16:17 tika saņemts izsaukums uz Skulti sakarā ar ģimenes konfliktu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika noskaidroti lietas apstākļi. Ar personām tika veiktas preventīva rakstura pārrunas, kuru laikā personām izskaidrotas viņu tiesības un pienākumi. Konflikts atrisināts uz vietas. Tālāka policijas iejaukšanās nebija nepieciešama.

01.12.2017. plkst.13:30 tika saņemta informācija, ka Mārupē, sabiedriskā vietā kāda persona nespēj patstāvīgi pārvietoties, neorientējas apkārtējā vidē, iespējams atrodas alkohola reibuma stāvoklī. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka persona atrodas tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Persona tika aizturēta un nogādāta Mārupes novada pašvaldības policijā atskurbšanai. Pret personu uzsākta administratīvā lietvedība.

02.12.2017. plkst. 05:38 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi sakarā ar ģimenes konfliktu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, ar konfliktā iesaistītajām personām tika veiktas preventīva rakstura pārrunas, kuru laikā personām tika izskaidrotas viņu tiesības un pienākumi, kā arī personas tika brīdinātas par atbildību, kas var iestāties par naktsmiera traucēšanu. Konflikts tika atrisināts uz vietas. Atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

02.12.2017. plkst.23:05 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar ģimenes konfliktu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka vienai personai ir nodarīti miesas bojājumi. Uz iesnieguma pamata izsniegts nosūtījums uz Tiesu medicīnisko ekspertīzi. Uzsākta administratīvā lietvedība. Konflikts notikuma vietā tika pārtraukts.

Laika posmā no 27.novembrim – 3.decembrim

Mārupes novada Pašvaldības policijas amatpersonas sastādīja 6 administratīvā pārkāpuma protokolus.

  • Pēc LAPK 149.23 panta (Par gājējiem noteikto prasību pārkāpšanu) – 1;
  • Pēc LAPK 149.10 panta (Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana) – 2;
  • Pēc LAPK 106.panta (Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana ) – 1;
  • Pēc LAPK 171. panta 1.daļas un 2.daļas (Pa Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana vai atrašanās tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu) –2;