Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

09.10.2018.

Laika posmā no 1.oktobra līdz 07.oktobrim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 37 izsaukumus.

Mārupes novada pašvaldības policijā atrodas trīs atrasti velosipēdi, kuriem nav noskaidroti īpašnieki.  Lūgums atsaukties personām, kurām pēdējā mēneša laikā ir pazuduši velosipēdi!

01.10.2018. plkst. 17.04 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, sakarā ar to, ka divas personas uzvedās agresīvi. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka starp personām izcēlies konflikts. Personām tika izskaidrotas viņu tiesības un pienākumi. Konflikts tika atrisināts uz vietas. Tālāka policijas iejaukšanās nebija nepieciešama.

01.10.2018. plkst. 23.20 tika saņemts izsaukums uz Skulti, sakarā ar to, ka kāda persona netiek dzīvesvietā. Ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka personai ir konflikts ar ģimenes locekli. Ar abām personām tika veiktas preventīva rakstura pārrunas kuru laikā personām tika izskaidrotas viņu tiesības un pienākumi, kā arī personas tika brīdinātas par atbildību, kas paredzēta par naktsmiera traucēšanu. Konflikts tika atrisināts uz vietas. Persona tika ielaista dzīvesvietā. Tālāka policijas iejaukšanās nebija nepieciešama. Atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

02.10.2018. plkst. 20.18 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, sakarā ar to, ka Zeltrītu ielā vairāki transportlīdzekļi ir novietoti stāvēšanai pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumu prasības. Ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Transportlīdzekļu turētājiem, kuru vadītāji neatradās uz vietas tika sastādīti Administratīvā pārkāpuma protokoli-Lēmumi par apstāšanās stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

03.10.2018. plkst. 18.15 tika saņemts izsaukums uz Mārupi  sakarā ar to, ka sabiedriskā vietā atrodas guļoša persona. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka persona atrodas tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Persona tika nogādāta Mārupes novada pašvaldības policijā apstākļu noskaidrošanai. Pret personu uzsākta administratīvā lietvedība.

04.10.2018. plkst. 20.35 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar to, ka NMP nepieciešama palīdzība. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka kāda persona atrodas tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu . Personai medicīniskā palīdzība nebija nepieciešama, līdz ar ko  tā tika nogādāta Mārupes novada pašvaldības policijā apstākļu noskaidrošanai. Pret personu uzsākta administratīvā lietvedība.

05.10.2018. plkst. 22.02  tika saņemts izsaukums uz uz Mārupi, sakarā ar to, ka Zeltrītu ielā vairāki transportlīdzekļi ir novietoti stāvēšanai pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumu prasības. Ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Transportlīdzekļu turētājiem, kuru vadītāji neatradās uz vietas tika sastādīti Administratīvā pārkāpuma protokoli-Lēmumi par apstāšanās stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

06.10.2018. plkst. 12.47 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar to, ka tiek dedzināti atkritumi kas rada piedūmojumu.Nekavējoties ierodoties notikuma vietā ar personu tika veiktas pārrunas kuru laikā tika izskaidrots, ka dedzināt zarus un lapas nedrīkst. Persona atkritumu dedzināšanu nekavējoties pārtrauca. Policijas darbinieki nolēma aprobežoties ar mutisku aizrādījumu.

06.10.2018. plkst. 13.20 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi, sakarā ar  konfliktu. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika noskaidroti lietas apstākļi. Veicot pārrunas ar iesaistītām personām konflikts tika atrisināts uz vietas. Griezties policijā ar iesniegumu neviena persona nevēlējās.Tālāka policijas iejaukšanās nebija nepieciešama. Atkārtoti izsaukumi netika saņemti

06.10.2018. plkst. 16.45 tika saņemts izsaukums uz Skulti sakarā ar to, ka dārziņos vairākās vietās  dedzina atkritumus. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā ar sastaptajām personām tika veiktas preventīva rakstura pārrunas kuru laikā personām tika izskaidrots, ka dedzināt zarus un  lapas ir aizliegts. Personas atkritumu dedzināšanu nekavējoties pārtrauca. Policijas darbinieki nolēma aprobežoties ar mutvārdu aizrādījumu.

06.10.2018. plkst. 20.25 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā  ar to, ka pie veikala Top atrodas guļoša persona. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka persona atrodas tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu.Persona tika nogādāta Mārupes novada pašvaldības policijā apstākļu noskaidrošanai. Pret personu uzsākta administratīvā lietvedība.

07.10.2018. plkst. 9.26 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi sakarā ar to, ka kādā privātīpašumā pieklīduši trīs zirgi, kas rada apdraudējumu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika noskaidrots zirgu īpašnieks. Zirgi nodoti īpašniekam. Pret īpašnieku uzsākta administratīvā lietvedība par dzīvnieku labturības prasību pārkāpšanu.

07.10.2018. plkst. 12.08 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar to, ka Vītiņu ielā vairāki transportlīdzekļi ir novietoti stāvēšanai pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumu prasības. Ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Transportlīdzekļu turētājiem, kuru vadītāji neatradās uz vietas tika sastādīti Administratīvā pārkāpuma protokoli-Lēmumi par apstāšanās stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Laika posmā no 1.oktobra līdz 7.oktobrim Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas sastādīja 27 administratīvā pārkāpuma protokolus:

Pēc LAPK 171. panta 1.daļas un 2.daļas (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu) – 3;

Pēc LAPK 149.10 panta (Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana) – 17;

Pēc LAPK 149.23 panta (Par gājējiem noteikto prasību pārkāpšanu) – 1;

Pēc LAPK 42.1 panta 1.daļas (Par smēķēšanu neatļautā vietā) – 2;

Pēc LAPK 42.1 panta 4.daļas (Par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais) – 1;

Pēc LAPK  152.panta 2.daļas  (Par būves patvaļīgu būvniecību) – 1;

Pēc Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem – 2.