Mārupes novada pašvaldība izsludina konkursu par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu

11.04.2019.

Mārupes pašvaldība izsludina konkursu par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, nodrošinot iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju).

Konkursa nolikums pieejams lejupielādēšanai šeit vai saņemams drukātā veidā Mārupes novada domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.

Pieteikumi iesniedzami elektroniski, nosūtot to Mārupes novada domes juristei Lindai Liepiņai, e-pasts: linda.liepina@marupe.lv, vai iesniedzot personiski Mārupes novada domes klientu apkalpošanas centrā Daugavas ielā 29, Mārupē, 1.stāvā.

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2019.gada 25.aprīlis