Mārupē notikusi novada ģimenes ārstu tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem

Šodien, 16.maijā, Mārupes pašvaldības pārstāvji tikušies ar novada ģimenes ārstiem, lai diskutētu par medicīnas pakalpojumu pieejamības uzlabošanu novadā.

arsti2016.gadā tika veikts pētījums par ārstniecības personu pakalpojumu pieejamību, diagnostisko izmeklējumu un medicīnisko manipulāciju iespēju pieejamību un kvalitāti Mārupes novadā. Pētījuma rezultātā tika secināts, ka Mārupes novadā, ņemot vērā straujo demogrāfisko izaugsmi, būtiski trūkst ģimenes ārsti, kā arī piemērotas un atbilstošas telpas šī pakalpojuma nodrošināšanai.

Ņemot vērā augstāk minēto, tikšanās ietvaros viens no būtiskākajiem dienas kārtības jautājumiem bija jaunas ģimenes ārstu prakses atrašanās vieta. No 2017.gada rudens Nacionālais veselības dienests Mārupes novadam piedāvās vienas ģimenes ārsta prakses finansējumu. Mārupes pašvaldībai jānodrošina medicīnas pakalpojumiem atbilstošas telpas. Iespējamie varianti jaunas prakses vietas izveidei būtu Lielā iela (“Medsport”) vai Liliju iela. Puses vienojušās, ka jāmeklē telpas un jāveic novērtējums.

Plānots, ka Tīraines ģimenes ārstu prakse un stomatologs 2019. gadā pārcelsies uz jaunu ēku - multifunkcionālo centru "Tīraines dārzos", kura izbūve šobrīd ietverta novada attīstības plānos. Tam būs nepieciešama vēl viena ģimenes ārsta prakses un bērnu stomatologa piesaiste. Ēkā vēlama aptieka. Tika rosināts paredzēt arī fizioterapijas un rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību ēkā.

Fiksēts, ka Mārupes ambulancē vēlams kosmētiskais remonts, nepieciešams uzlabot skaņas izolāciju, izbūvēt liftu. Arī Tīraines ģimenes ārstu praksē nepieciešami remondarbi.

Speciālisti secinājuši, ka atsevišķu jomu speciālistu pakalpojumi lokāli nav nepieciešami, jo atbilstoši līdzšinējai pieredzei, to pakalpojumus izmanto nepietiekamā apmērā.