Kur likt dārza atkritumus – lapas, zāli, zarus?

13.04.2018.

Ik pavasari, sakopjot piemājas dārzus un īpašumam piegulošo teritoriju, aktuāls ir jautājums, kur likt pērnās lapas, zarus un citus dārza organiskos atkritumus.

Pašvaldība atgādina, ka atkritumus, tai skaitā dārza atkritumus, Mārupes novadā dedzināt ir aizliegts.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, atkritumi ir jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties. Savukārt Mārupes novada Domes saistošie noteikumi Nr.9/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā” nosaka, ka atkritumus dedzināt ir aizliegts. Tas nozīmē, ka ir aizliegts dedzināt jebkāda veida atkritumus, tai skaitā arī lapas, zāli, zarus un citus dārza organiskos atkritumus.

Viens no labākajiem veidiem, kā utilizēt bioloģiskos atkritumus, ir veidot kompostu. Augstvērtīgs komposts ir ļoti noderīgs augsnes uzlabošanai un augiem kalpo par nozīmīgu barības vielu ieguves avotu.

Ja kompostu veidot nav vēlmes vai iespējas, atbrīvoties no bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem var izmantojot “Eco Balta vide” priekšapmaksas maisus, ko var iegādāties ziedu veikalos – Rimi, Elvi un pie Mārupes domes ēkas. Ja ir iegādāti šādi maisi, par to izvešanu vairs nav jāmaksā, to cenā jau ir iekļauta atkritumu izvešanas maksa.

Bioloģiski noārdāmos atkritumus daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem ir iespēja uzkrāt nelielos 10 l konteineros, par ko jāsazinās ar sava nama apsaimniekotāju. Savukārt privātmāju īpašniekiem ir iespēja iegādāties konteinerus, sazinoties ar “Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas centra darbiniekiem, lai vienotos par nosacījumiem. 

Organiskos atkritumus iespējams arī vest uz šķiroto atkritumu laukumu Jaunmārupē (uz apvedceļa, 4 km Ķekavas novada virzienā), tel. uzziņām: 286 88 000, 2646 7365. Vairāk informācijas www.melioratorsj.lv/ Eko line.