Atlikta Paleju ielas rekonstrukcija līdz īpašumtiesību jautājumu sakārtošanai

16.05.2018.

Mārupes novada Dome 2017. gada 20. decembra sēdē apstiprināja Mārupes novada attīstības programmas 2013. - 2019. gadam aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 2017. -2019. gadam grozījumus. Investīciju plāna Ielu un Ceļu programmā bija paredzēta Paleju ielas rekonstrukcija, tai arī ir izstrādāts būvprojekts, taču pašlaik rekonstrukcija ir atlikta, lai sakārtotu īpašumtiesību jautājumus Paleju ielas daļā.

 

Zeme zem Paleju ielas atrodas vairāku ielai piegulošo nekustamo īpašumu sastāvā. Mārupes novada pašvaldība vēlas atsavināt zemi zem ielas, lai veicinātu publiskās infrastruktūras attīstību novadā, tāpēc visi Paleju ielai piegulošo nekustamo īpašumu īpašnieki, kuru īpašuma sastāvā ir zeme zem Paleju ielas, tiek aicināti pieteikties uz konsultāciju ar Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas speciālistiem, lai uzsāktu īpašumtiesību jautājumu sakārtošanu un nodotu Paleju ielu īpašumā un apsaimniekošanā Mārupes novada pašvaldībai. Visas izmaksas, kas saistītas ar zemes atdalīšanu, kadastrālo uzmērīšanu un reģistrāciju zemes grāmatā segs Mārupes novada pašvaldība.

Lai noskaidrotu, vai zeme zem Paleju ielas atrodas Jūsu īpašuma sastāvā, kā arī lai pieteiktos uz konsultāciju un uzsāktu īpašumtiesību sakārtošanu, lūdzam sazināties ar Attīstības nodaļas vadītājas palīdzi Elīnu Sergejevu pa tālr. 67149856  vai rakstot e-pastu: elina.sergejeva@marupe.lv.