Aicina apmeklēt pirmslaulību apmācības

10.10.2017.

Saskaņā ar Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011. - 2017. gadam, ir izstrādāta Pirmslaulību mācību programmas personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā (turpmāk – apmācības programma), kuras mērķis ir veicināt ģimeņu stiprināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, kā arī stiprināt laulības institūtu un tās vērtības sabiedrībā.

Apmācības personām, kuras vēlas noslēgt laulību, ir bezmaksas un brīvprātīgas. Plānots, ka apmācības būs pieejamas līdz pat š.g. 30. novembrim.

Pieteikties apmācībām var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā (dzimtsarakstu nodaļu kontaktinformācija pieejama Tieslietu ministrijas mājaslapā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā, aizpildot pieteikuma veidlapu un norādot vēlamo apmācības norises vietu (reģionu, pilsētu), apmācības norises laiku.

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta kontaktinformācija: 67216032, 67830681, 67226222. E-pasts dzimts.dep@tm.gov.lv.

Apmācības programma sastāv no četriem moduļiem – katrs 6 akadēmiskās stundas:

  • 1. modulis – Finanšu pratība – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par naudas gudru pārvaldību: plānot, krāt, aizņemties, lai palīdzētu sasniegt ģimenes nākotnes mērķus.
  • 2. modulis – Laulības tiesiskie aspekti – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par laulības tiesiskajiem aspektiem.
  • 3. modulis – Laulības psiholoģiskie un ētiskie aspekti. Laulāto un ģimenes attiecību veidošana – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par emocionāli veselīgām, pilnvērtīgām, harmoniskām, uz savstarpējo cieņu balstītām attiecībām ģimenē.
  • 4. modulis – Vecāku pienākumi un atbildība – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par bērna attīstību, vecumposmus raksturojošām iezīmēm un vecāku lomu bērna attīstības veicināšanā.

Moduļa satura izklāsts tiek īstenots profesionāla lektora vadībā, kā pamata metodi izmantojot abpusējas diskusijas par konkrētu tēmu, viedokļu apmaiņu, situāciju analīzi, pieredzes stāstus, praktiskus uzdevumus un refleksijas, respektējot katra pāra individuālo dzīves pieredzi un izpratni. 
2017. gadā apmācības programma tiek īstenota kā pilotprojekts, šādu iespēju piedāvājot 50 pāriem. Ņemot vērā, ka minētais pasākums nav plānots kā masu pasākums, bet gan ar individuālu pieeju noteiktam cilvēku skaitam vienā reizē, dalībnieku skaits vienā grupā būs 5 līdz 10 pāri. Apmācības notiks vienu vai divas reizes gadā (atkarībā no nokomplektētās grupas lieluma) dažādās norises vietās Vidzemē, Latgalē, Zemgalē, Kurzemē, kā arī Rīgā. 

Apmācības realizēs sekojošas mācību izglītības iestādes:

 

Izglītības iestādes nosaukums

Plānotās apmācības sniegšanas reģions

Plānotās apmācības sniegšanas vieta

Plānotie lektori, kas pasniegs konkrētu apmācības programmas moduli

1.

Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”

Zemgale

Jelgava

1. modulis – Jana Strogonova.

2. modulis – Jānis Maulis.

3. modulis – Baiba Gerharde.

4. modulis – Valdis Folkmanis.

 

2.

Biedrība “Svētās Ģimenes Māja”

Rīga

Rīga

1. modulis – Dainis Stikuts.

2. modulis – Jānis Geduševs.

3. modulis – Gatis Līdums, Ina Grasmane.

4. modulis – Baiba Stikute, Vineta Preisa.

 

3.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

Rīga

 

Zemgale

 

 

Kurzeme

 

 

 

Vidzeme

 

 

 

Rīga

 

Bauska

Jēkabpils

 

Kuldīga Tukums

Ventspils

 

Cēsis

Madona

Alūksne

1. modulis – Svetlana Polovko, Laimdota Surska.

2. modulis – Laila Henzele, Andis Prikulis.

3. modulis – Kristīne Caturova, Rudīte Terehova, Inna Rezgale.

4. modulis – Aija Kļaviņa

 

4.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Latgale

Rēzekne

1. modulis – Ēvalds Višķers.

2. modulis – Inese Novika.

3. modulis – Rita Orska.

4. modulis – Aloida Jurčenko.

 

5.

Mācību centrs “FIBRA”

Latgale

Rēzekne

Ludza

Kārsava

Daugavpils

Krāslava

Viļāni

Preiļi

1. modulis – Ēvalds Višķers.

2. modulis – Inese Novika.

3. modulis – Aloida Jurčenko.

4. modulis – Aloida Jurčenko.