25.maijā gaidāmas Eiropas parlamenta vēlēšanas. Aicina pieteikties vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātus

11.03.2019.

Kārtējās Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas Latvijā notiks sestdienā, 2019. gada 25. maijā. Latvija šajās vēlēšanās ir viens vēlēšanu apgabals, un EP no Latvijas būs jāievēl astoņi deputāti.

Atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumam un saskaņā ar „Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju”, Mārupes novada Vēlēšanu komisija aicina no 25. marta līdz 8. aprīlim pieteikt vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātus darbam 2019.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās Mārupes novada 5 vēlēšanu iecirkņos:

  • 790.iecirknis – Mārupes novada domē, Daugavas ielā 29, Mārupē
  • 791.iecirknis – Jaunmārupes pamatskolā, Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē
  • 955.iecirknis - Mārupes pamatskolā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē
  • 956.iecirknis - Mārupes vidusskolā, Kantora ielā 97, Mārupē
  • 957. iecirknis - Skultes dienas centrā, Skultes ielā 31, Skultē

Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā:

1)      reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko  partiju apvienībām,
2)      vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji,
3)      attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1)    kurš prot latviešu valodu,
2)    kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība,
3)    kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai,
4)    kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts,
5)    kurš  nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņu komisijas loceklis

Latvijas vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikums šeit

Pieteikumu lūdzam iesniegt Mārupes novada Vēlēšanu komisijā sekretārei A.Vargulei Mārupes novada Domes Klientu apkalpošanas centrā, Mārupē, Daugavas ielā 29, 1.stāvā, no 2019.gada 25.marta līdz 08.aprīlim.