Sports

Pieteikšanās sporta nodarbībām

Uzņemšana Mārupes Sporta centra nodarbībām 2017/2018. mācību gadam sāksies no šī gada 4.septembra līdz 1.oktobrim.

Saskaņā ar Mārupes novada Domes lēmumu no 2017.gada 1.oktobra līdz 2017.gada 31.maijam par Mārupes Sporta centra nodarbībām tiek noteikta maksa EUR 12,40 +PVN apmērā vienam audzēknim mēnesī.

Pieteikšanās līgumu slēgšanai par vecāku līdzmaksājumu sporta nodarbībām pa tālr. 67617472

Mārupes novada Domes lēmums

Plašāku informāciju par līdzmaksājuma apmēru un nosacījumiem lasiet šeit

Mārupes Sporta centrs aicina apmeklēt nodarbības:

 • Futbolā (no 5 gadu vecuma)
 • Basketbolā (no 7 gadu vecuma)
 • Volejbolā (no 7 gadu vecuma)
 • Taekvondo (no 5 gadu vecuma)
 • Vieglatlētikā un vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbībās (no 6 gadu vecuma)
 • Bmx / riteņbraukšanas nodarbībās (no 5 gadu vecuma)

Nodarbības notiek mūsdienīgi aprīkotās Mārupes pašvaldības sporta zālēs un āra stadionos:

 • Mārupes Sporta kompleksā, Kantora ielā 97, Mārupē
 • Mārupes vidusskolas sporta zālē, Kantora ielā 97, Mārupē
 • Tīraines Sporta kompleksā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē
 • Jaunmārupes pamatskolas sporta zālē, Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē
 • Mārupes BMX trasē, Tīraines dārzi 6, Tīrainē

Kāpēc trenēties Mārupes Sporta centrā?

 • Bērniem ir piedāvāta iespēja regulāri piedalīties sacensībās un turnīros Latvijā un ārzemēs;
 • Braucieni uz sacensībām ir nodrošināti ar Mārupes pašvaldības transportu;
 • Nodarbības vada profesionāli un pieredzējuši treneri.

Informācija vecākiem

Audzēknis tiks uzņemts, ja būs iesniegta visa nepieciešamā dokumentācija:

 • vecāku iesniegums. Iesnieguma veidlapa pieejama šeit;
 • audzēkņa foto;
 • dzimšanas apliecības kopija vai pases kopija (pases derīguma termiņš nedrīkst beigties šajā mācību gadā)
 • medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta;
 • līdzmaksājumu apliecinošs dokuments;

un noslēgts līgums starp Mārupes Sporta centru un audzēkni vai viņa likumisko pārstāvi par pakalpojuma saņemšanu.

Dokumenti iesniedzami personiski attiecīgās sporta disciplīnas trenerim.