Sports

Pieteikšanās sporta nodarbībām

Uzņemšana Mārupes Sporta centra nodarbībām 2017/2018. mācību gadam sāksies no šī gada 4.septembra līdz 1.oktobrim.

Saskaņā ar Mārupes novada Domes lēmumu no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 31.maijam par Mārupes Sporta centra nodarbībām tiek noteikta maksa EUR 12,40 +PVN apmērā vienam audzēknim mēnesī.

Mārupes novada Domes lēmums

Plašāku informāciju par līdzmaksājuma apmēru un nosacījumiem lasiet šeit

Mārupes Sporta centrs aicina apmeklēt nodarbības:

 • Futbolā (no 5 gadu vecuma)
 • Basketbolā (no 7 gadu vecuma)
 • Volejbolā (no 7 gadu vecuma)
 • Taekvondo (no 5 gadu vecuma)
 • Vieglatlētikā un vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbībās (no 6 gadu vecuma)
 • Bmx / riteņbraukšanas nodarbībās (no 5 gadu vecuma)

Nodarbības notiek mūsdienīgi aprīkotās Mārupes pašvaldības sporta zālēs un āra stadionos:

 • Mārupes Sporta kompleksā, Kantora ielā 97, Mārupē
 • Mārupes vidusskolas sporta zālē, Kantora ielā 97, Mārupē
 • Tīraines Sporta kompleksā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē
 • Jaunmārupes pamatskolas sporta zālē, Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē
 • Mārupes BMX trasē, Tīraines dārzi 6, Tīrainē

Kāpēc trenēties Mārupes Sporta centrā?

 • Bērniem ir piedāvāta iespēja regulāri piedalīties sacensībās un turnīros Latvijā un ārzemēs;
 • Braucieni uz sacensībām ir nodrošināti ar Mārupes pašvaldības transportu;
 • Nodarbības vada profesionāli un pieredzējuši treneri.

Informācija vecākiem

Audzēknis tiks uzņemts, ja būs iesniegta visa nepieciešamā dokumentācija:

 • vecāku iesniegums. Iesnieguma veidlapa pieejama šeit;
 • audzēkņa foto;
 • dzimšanas apliecības kopija vai pases kopija (pases derīguma termiņš nedrīkst beigties šajā mācību gadā)
 • medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta;
 • līdzmaksājumu apliecinošs dokuments;

un noslēgts līgums starp Mārupes Sporta centru un audzēkni vai viņa likumisko pārstāvi par pakalpojuma saņemšanu.

Dokumenti iesniedzami personiski attiecīgās sporta disciplīnas trenerim.

Informācija par līguma slēgšanu

Lai noslēgtu līgumu par vecāku līdzmaksājumu, nepieciešams elektroniski uz e-pastu lauma.lieksne@marupe.lv atsūtīt šādu informāciju:

 • Audzēkņa vārds uzvārds, p.k., sporta nodarbība(s) un treneris(i);
 • Audzēkņa vecāka vai likumiskā pārstāvja ( kurš slēgs līgumu) vārds uzvārds, p.k., e-pasta adrese, mob. tel. nr.;
 • Informācija par to uz kādu atvieglojumu vai atbrīvojumu audzēknis pretendē saskaņā ar Mārupes novada Domes sēdes 2017. gada 30.augusta lēmumu nr.21.

Kad līgums būs sagatavots, Jūs par to informēs e-pastā un tiks norādīti laiki, kad līgumu varēs parakstīt un saņemt Mārupes sporta kompleksā Kantora ielā 97.

Apmaksa par sporta nodarbībām veicama saskaņā ar Mārupes sporta centra nosūtītajiem rēķiniem, maksājumā obligāti norādot rēķina numuru.

Ja vecākiem ir vēlme līdzmaksājumu veikt par ceturksni, jāiesniedz Mārupes sporta kompleksā Kantora ielā 97 rakstisks iesniegums ar lūgumu sagatavot vienu rēķinu atbilstošam laika posmam.

Rēķini tiek sagatavoti un izsūtīti pēc līguma noslēgšanas uz līgumā norādīto e-pastu.

Ar līguma formu var iepazīties šeit.

Ja saskaņā ar Mārupes novada domes sēdes 2017. gada 30.augusta lēmumu nr.21 vecāku līdzmaksājumam piemērojama atlaide, ierodoties parakstīt līgumu, jāiesniedz iesniegums (var aizpildīt arī uz vietas Kantora ielā 97) par atlaides piemērošanu konkrētam audzēknim. Atlaižu iesnieguma veidlapa šeit.