Sports

Par vecāku līdzmaksājumu līgumu slēgšanas kārtību

Informējam, ka ar š.g. 24.oktobra Mārupes Sporta centra Treneru padomes lēmumu Nr. 51 ir apstiprinātas 2017./2018. mācību gada audzēkņus grupas katram trenerim atbilstoši Mārupes sporta centra īstenotajām sporta izglītības interešu programmām. Līdz ar to jauni audzēkņi netiek pieņemti.

Esošo audzēkņu vecākiem līdz š.g. 17.novembrim jānoslēdz līgums par vecāku līdzmaksājumu sporta nodarbībām saskaņā ar Mārupes domes lēmumu. Ja līgums par līdzmaksājumu netiks noslēgts līdz 17. novembrim, audzēkņi tiks atskaitīti no mācību grupām un netiks pielaisti uz nodarbībām.

2018.gada janvāra Mārupes sporta centra Treneru padomes sēdē tiks pārskatītas esošās audzēkņu grupas un uz brīvajām vietām tiks pieņemti jauni audzēkņi.

Lai noslēgtu līgumu par vecāku līdzmaksājumu, nepieciešams elektroniski uz e-pastu lauma.lieksne@marupe.lv atsūtīt šādu informāciju:

  1. Audzēkņa vārds uzvārds, p.k., sporta nodarbība (s) un treneris(i);
  2. Audzēkņa vecāka vai likumiskā pārstāvja (kurš slēgs līgumu) vārds uzvārds, p.k., e-pasta adrese, mob.tel.nr.
  3. Informācija par to uz kādu atvieglojumu vai atbrīvojumu audzēknis pretendē saskaņā ar Mārupes domes sēdes 2017. gada 30.augusta lēmumu nr.21.

Kad līgums būs sagatavots, Jūs par to informēs e-pastā un tiks norādīti laiki, kad līgumu varēs parakstīt un saņemt Mārupes sporta kompleksā Kantora ielā 97.

Līguma sagatavošanu var pieteikt arī zvanot uz telefona nr. 67617472.

Apmaksa veicama saskaņā ar Mārupes sporta centra nosūtītajiem rēķiniem, maksājumā obligāti norādot rēķina numuru.

Ja vecākiem ir vēlme līdzmaksājumu veikt par ceturksni, jāiesniedz Mārupes sporta kompleksā Kantora ielā 97 rakstisks iesniegums ar lūgumu sagatavot vienu rēķinu atbilstošam laika posmam.

Rēķini tiek sagatavoti un izsūtīti pēc līguma noslēgšanas uz līgumā norādīto e-pastu.

Ar līguma formu var iepazīties šeit.

Ierodoties parakstīt līgumu, jāiesniedz iesniegums ( var aizpildīt arī uz vietas Kantora ielā 97) par atlaides piemērošanu konkrētam audzēknim. Atlaižu iesnieguma veidlapa šeit.