Sports

Par vecāku līdzmaksājumu līgumu slēgšanas kārtību

Informējam, ka ir iespēja saskaņot vecāku līdzmaksājumu līgumus par sporta nodarbībām arī elektroniskā veidā.

Lai noslēgtu līgumu, lūgums aizpildīt līguma formu ar saviem un bērna datiem un elektroniskā formātā sūtīt uz e-pastu: lauma.lieksne@marupe.lv. Kad līgums būs sagatavots parakstīšanai, Jūs par to informēs uz e-pastu un līgumu varēs parakstīt un saņemt Mārupes Sporta centra darba laikā elektroniski iepriekš vienojoties par vēlamo laiku.

Ja bērns pretendē uz š.g. 30.augusta Mārupes novada Domes lēmumā noteikto atbrīvojumu vai atvieglojumu, nepieciešams iesniegt iesniegumu, kuram pievienoti atbrīvojumu vai atvieglojumu apliecinošie dokumenti.

Tāpat pastāv iespēja pieteikties līgumu slēgšanai iepriekš zvanot uz telefona nr. 67617472 un piesakoties uz konkrētu laiku līguma aizpildīšanai un slēgšanai Mārupes sporta centrā.

Pēc līguma noslēgšanas, rēķini par vecāku līdzmaksājumiem tiks nosūtīti uz līgumā norādīto e-pasta adresi.