Sabiedrība

KF projekts

 Pateicoties Eiropas Savienības fondu, Valsts budžeta un Mārupes novada Domes finansiālam atbalstam, no 2011.gada A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” realizē vērienīgus ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības darbus visā Mārupes novadā.

Projekta I kārta

Projekta I kārtas karte

Projekta „Mārupes ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība” I kārtas ietvaros ir izbūvēta jauna ūdens ņemšanas un attīrīšanas sistēma, ar kuras palīdzību Mārupes un Tīraines ciematos centralizētajā ūdensapgādes tīklā tiek nodrošināts augstas kvalitātes dzeramais ūdens kopš 2012.gada septembra.

Turpinās vērienīgi centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes maģistrālo tīklu izbūves darbi Mārupes un Tīraines ciematos, kurus pilnībā plānots pabeigt un sistēmu nodot ekspluatācijā 2013. gada septembrī.

Lai nodrošinātu īpašnieku piekļūšanu īpašumiem, ceļu un ielu seguma stāvoklis regulāri tiek apsekots un iespēju robežās veikti uzturēšanas darbi. Seguma un būvdarbu skarto teritoriju atjaunošanas darbi tiks veikti tā, lai to stāvoklis pēc būvdarbu pabeigšanas būtu ne sliktāks, kā pirms to uzsākšanas.

A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” cer uz iedzīvotāju izpratni un sadarbību būvdarbu veikšanas laikā un atvainojas par radītajām neērtībām saistībā ar ceļu stāvokli kanalizācijas trašu izbūves vietās un apbraucamajiem ceļiem.

logo projekti

Projekta II kārta

Projekta II kārtas karte

Paralēli projekta „Mārupes ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība” I kārtas būvdarbiem notiek darbs pie tehniskā projekta izstrādes II kārtas būvdarbu realizācijai. Informācija par II kārtā plānotajiem kanalizācijas trašu izbūves apjomiem un trasējumu ir apskatāma projekta II kārtas kartē.

Projekta II kārtā iekļautos būvdarbu apjomus ir plānots realizēt līdz 2015. gada 2. ceturkšņa beigām.

Mārupes novada Skultes ciematā projekta ūdenssaimniecības attīstībai ietvaros ir uzsākti I kārtas projektēšanas darbi. Projekta I kārtas ietvaros līdz 2014. gada martam ir paredzēts izbūvēt jaunus dziļurbumus, dzeramā ūdens uzglabāšanas rezervuāru un II pacēluma sūkņu staciju, kas nodrošinās atbilstošu ūdens spiedienu daudzdzīvokļu māju augšējo stāvos, kā arī izbūvēt jaunas Latvijas un Eiropas standartiem atbilstošas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Projekta II kārtas ietvaros ir paredzēts rekonstruēt vecos ūdens un kanalizācijas tīklus, kā arī paplašināt tīklu pārklājumu centralizētā pakalpojuma pieejamībai.

Jaunmārupes ciematā, pateicoties Mārupes novada Domes finansiālajam atbalstam, ir izbūvēti divi jauni dziļurbumi un līdz jūnija beigām tiks izbūvēta jauna dzeramā ūdens sagatavošanas stacija, kas nodrošinās Jaunmārupes ciemata iedzīvotājiem augstas kvalitātes dzeramā ūdens padevi centrālajā tīklā. Lai attīstītu kanalizācijas pakalpojuma pieejamību Jaunmārupes ciematā, A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” ir nodrošinājusi projekta pieteikuma izstrādi un pieteikuma iesniegšanu līdzfinansējuma saņemšanai no ES ERAF fonda. Paralēli ar Mārupes novada Domes finansiālu atbalstu tiks uzsākts darbs pie tehniskā projekta izstrādes visai Jaunmārupes ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai un pakalpojuma pārklājuma uzlabošanai.

Atbilstoši finansējuma pieejamībai un plānotajam laika grafikam, visus augstākminētos projektus ir plānots realizēt un infrastruktūru nodot ekspluatācijā līdz 2015. gada vidum.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” speciālistiem pa tālruni 67915279 vai sūtot e-pastu uz info@mkp.lv.

logo