Sabiedrība

Mirušo apbedīšana

Par mirušu cilvēku apbedīšanu Latvijā

Par miršanas fakta apliecināšanu, miršanas fakta reģistrāciju, apbedīšanas pabalsta saņemšanu un citiem saistītiem jautājumiem lasīt Latvija.lv portālā šeit.

 

Par kapavietām novadā

Mārupes novadā ir divas pašvaldībai piederošas kapsētas:

  • Mārupes kapi, kas ir daļēji slēgta tipa kapsēta, kurā apbedīšanu veic tikai ģimenes kapa vietās, kuras ir brīvas
  • Mazcenu kapi- jaukta tipa kapsēta, kuras:
    - vecā daļa ir daļēji slēgta kapsēta, apbedīšanu veic tikai brīvajās vietās, bet   neveic atkārtotu apbedīšanu.
    - jaunā daļa ir atvērta tipa kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas un atsevišķas urnu apglabāšanas kapavietas.

 

2014.gada 29.janvārī ar Domes lēmumu Nr. 20 noteikta vienreizēja samaksa par kapavietu Mārupes novada kapsētās, ieskaitot pakalpojumā samaksu par kapavietas ierādīšanu un iemērīšanu dabā:

Vienvietīga kapavieta1,5 x 3,30 metri7,00 EUR (ieskaitot PVN)
Divvietīga kapavieta2,50 x 3,30 metri14,00 EUR (ieskaitot PVN)
Trīsvietīga kapavieta3,00 x 3,30 metri28,00 EUR (ieskaitot PVN)
Četrvietīga kapavieta4,00 x 3,30 metri49,00 EUR (ieskaitot PVN)
Vienvietīga urnu kapavieta1,50 x 1,5 metri3,50 EUR (ieskaitot PVN)
Divvietīga urnu kapavieta1,50 x 3,00 metri7,00 EUR (ieskaitot PVN)
Trīsvietīga urnu kapavieta6,75 kvadrātmetri10,50 EUR (ieskaitot PVN)
Četrvietīga urnu kapavieta3,00 x 3,00 metri14,00 EUR (ieskaitot PVN)

Samaksu par kapavietas ierādīšanu, iemērīšanu un pakalpojumiem veic pirms pakalpojuma saņemšanas, noslēdzot kapavietas uzturēšanas līgumu Mārupes novada Domes Dzimtsarakstu nodaļā.