Sludinājumi

ARHITEKTA PAKALPOJUMI

08.01.2019.
Dažādi

ARHITEKTA PAKALPOJUMI:
-savrupmāju (jaunbūves, pārbūves projektēšana;

-arhitektūras sadaļa, būvkonstrukciju sadaļa,
- vajadzīgo inženierkomunikāciju daļas);
-teritorijas labiekārtojums
-būvatļaujas saņemšana;
-Telpu grupu lietošanas veida maiņa ;
- darba organizācija;
-uzcelto būvju legalizācija.
-konsultācijas zemesgabala iegādei;
-dzīvokļu pārbūves,interjers.