Sabiedrība

Konkurss "MĀRUPES NOVADA TALISMANS"

Konkurss pagarināts līdz 2018.gada 31.oktobrim!

Mārupes novada Dome izsludina ideju konkursu “Mārupes novada Talismans”.

Konkursa mērķis ir iegūt iespējami labāko Mārupes novada raksturojošu personificētu tēlu – talismanu, talismana tērpa izveidošanai, kas būtu izmantojams Mārupes novada publiskajos pasākumos.

Talismanis_garais2.png

Konkursā var piedalīties ikviena radoša un izdomas pilna persona vai uzņēmums, kas spēj savu ideju uzzīmēt, uzskicēt vai pat izveidot.

Konkursa kopējā balvu fonda vērtība ir 850 eiro.

Pieteikumus vērtēs žūrijas komisija un labākie 3 (trīs) darbi tiks nodoti sabiedrības vērtēšanai / balsošanai.

Konkursa nolikums

Darba uzdevums

Pieteikuma veidlapa

Licences līgums

Pieteikumus ideju konkursam vari iesniegt līdz 2018.gada 31.oktobrim.

Konkursa pieteikums sastāv no:

  • Pieteikuma veidlapas - iesniegums dalībai konkursā.
  • meta/ skices vizuālais noformējums. Jāiesniedz papīra formātā vai elektroniskā formātā, kas  sastāv no talismana vizuālās skices, zīmējuma vai maketa;
  • talismana koncepcija ar skaidrojumu, kas raksturo Mārupes novadu un talismana nosaukumu (vārdu).

Pieteikumus var iesniegt, iesūtot elektroniski uz e-pastu: marupesvestis@marupe.lv, kā arī iesniedzot personīgi vai pa pastu Mārupes novada Domē, Klientu apkalpošanas centrā, Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā sazināties ar Mārupes novada Domes Klientu apkalpošanas centru pa tālr. 67934695.