Projektu jaunumi

Īstenotas jau vairākas ģimeņu atbalsta projekta “Būt līdzās!” aktivitātes

but lidzas
02.07.2018.
Mārupes novada Dome sadarbībā ar biedrību “Mārupes Nākotnei” un biedrību “Pierīgas Partnerība” īsteno Valsts reģionālās attīstības aģentūras atbalstīto ģimeņu atbalsta projektu “Būt līdzās!”. Projekta ietvaros 7. un 15.jūnijā Jaunmārupes sabiedriskajā ēkā norisinājās bezmaksas semināri novada iedzīvotājiem par pirmās palīdzības sniegšanu bērnam un zīdainim. Semināros tika apskatītas tādas tēmas kā rīcība negadījuma vietā, atdzīvināšanas pasākumi bērnam un zīdainim, aizrīšanās, rīcība dažādu traumu gadījumā, rīcība akūtu saslimšanu gadījumā u.c. Semināru dalībnieki atzinīgi novērtēja iespēju...

Pašvaldība īsteno ERAF līdzfinansētu projektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā”

ceļš
20.06.2018.
Pašvaldība īsteno Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētu projektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā” (Nr. 3.3.1.0/16/I/016). Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Mārupes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ielu un ceļu infrastruktūrā – pašvaldībai atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.pantam nodrošinot vienu no tās autonomajām funkcijām – pārbūvēt komersantu darbībai nepieciešamo ielu un ceļu infrastruktūru, bet komersantiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 593 no 13.10.2015....

Uzsākta Mārupes vidusskolas jaunā korpusa būvniecība

vidusskola
08.06.2018.
4.jūnijā uzsākušies būvniecības darbi Mārupes vidusskolā, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana” (Nr. 8.1.2.0/17/I/006). Mārupes vidusskolas pārbūves darbu ietvaros plānots nojaukt vecāko skolas korpusu, tās vietā uzbūvējot jaunu, mūsdienīgu ēku izglītojamo skaitam atbilstošas mācību vides izveidei. Korpusā paredzēts izveidot 13 klašu telpas (mājturības klases zēniem un meitenēm, 2 vizuālās mākslas un 2 mūzikas klases, 2 dabaszinību kabinetus, 3 svešvalodu kabinetus, ģeogrāfijas un latviešu valodas kabinetus), telpas skolas atbalsta...

No 7.jūnija plkst.10.00 sākta pieteikšanās veselības veicināšanas nometnei Mārupes pamatskolā

nometne
07.06.2018.
Mārupes novada Dome sadarbībā ar Biedrību "Putnis" 2018.gada vasarā, t.i. 25.06.2018. – 29.06.2018., aicina apmeklēt “Veselības veicināšanas nometni Mārupes pamatskolā”, kas tiks organizēta Mārupes pamatskolas telpās Viskalnu ielā 7, Tīrainē, Mārupes novadā. Nometne tiek organizēta projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032 ) ietvaros. To 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts, tas nozīmē, ka dalība nometnē ir bez maksas. Nometnes organizators: Biedrība “Putnis”. Nometnes mērķis ir mainīt bērnu paradumus attiecībā uz...

Esošās un potenciālās audžuģimenes tiek aicinātas uz kopīgu pasākumu

audžu ģimenes
31.05.2018.
Turpinot Ģimeņu atbalsta projekta "Būt līdzās!" īstenošanu, biedrība "Mārupes Nākotnei" un Mārupes novada Dome aicina novada audžuģimenes uz pasākumu "Audz liels ģimenē" atpūtas kompleksā "Zirgzandales", Mārupē š.g. 10.jūnijā plkst.10.00 - 13.00. Pasākumā aicināti piedalīties arī visi tie, kas vēl tikai apsver iespēju uzņemt savā ģimenē bez vecāku gādības palikušos bērnus vai sirdī jūt aicinājumu kaut kādā veidā palīdzēt viņiem. Vēlamies pulcēt visus uz kopīgiem svētkiem un teikt paldies audžuģimenēm par viņu iegldīto spēku, degsmi un sirds mīlestību, dodot iespēju šiem bērniem uzaugt ģimenē....

Sacensību gars vieno senioru sporta svētkos

s
29.05.2018.
26.maijā aizritēja Mārupes pašvaldības uzdevumā SIA “Medsport” sadarbībā ar Mārupes Sporta centru un Mārupes novada pensionāru labdarības biedrību (MNPLB) organizētie sporta svētki. Laiks bija pasakaini skaists, bet tai pašā laikā, bija nepieciešama liela izturība, sportojot 27 grādu karstumā. Sporta svētkos piedalījās senioru komandas no: Jaunmārupes , Mārupes, Tīraines, Skultes. Sporta svētkus atklāja MNPLB priekšsēdētāja Maija Sprūde. Viņa visus klātesošos sveica svētkos un priecājās, ka neskatoties uz karsto laiku ir tik liela atsaucība un ieradušies tik liels dalībnieku skaits. Maija...

Bezmaksas semināri vecākiem par pirmās palīdzības sniegšanu mazuļiem un bērniem

būt līdzās
29.05.2018.
Mārupes novada Dome sadarbībā ar biedrību “Mārupes Nākotnei” uzsāk ģimeņu atbalsta projekta “Būt līdzās!” īstenošanu un aicina vecākus, vecvecākus, auklītes, audzinātājas un citus interesentus bez maksas apmeklēt seminārus par pirmās palīdzības sniegšanu bērnam un zīdainim. Seminārā tiks apskatītas tādas tēmas kā rīcība negadījuma vietā, atdzīvināšanas pasākumi bērnam un zīdainim, aizrīšanās, rīcība dažādu traumu gadījumā, rīcība akūtu saslimšanu gadījumā u.c. Seminārā tiks apgūtas teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā palīdzēt bērnam līdz ierodas mediķi. Semināru vadīs sertificēts pirmās...

Veidos ģimenei draudzīgus infrastruktūras objektus un organizēs svētku dienu novada audžuģimenēm un daudzbērnu ģimenēm

projekts
25.05.2018.
Mārupes novada Dome startēja Valsts reģionālās attīstības aģentūras izsludinātajā atklātajā projektu konkursā Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas "Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO" ietvaros un saņēma apstiprinājumu par līdzfinansējuma piešķiršanu konkursā iesniegtajam projektam “Būt līdzās!”. Sadarbībā ar biedrību “Mārupes Nākotnei” un biedrību “Pierīgas Partnerība” Mārupes novada pašvaldība projekta ietvaros šogad īstenos vairākas aktivitātes, kuru mērķis ir kvalitatīvi un radoši piepildīt ģimeņu kopā pavadīto laiku. Vasaras sākumā un rudenī novada...

Mārupes pašvaldība un biedrība "Koris Universum" aicina apmeklēt veselības veicināšanas nometni “Dzīvo vesels!”

nometnes
18.05.2018.
Mārupes pašvaldība sadarbībā ar Biedrību "Koris Universum" 2018.gada vasarās t.i. 18.06.2018. – 22.06.2018. aicina apmeklēt veselības veicināšanas nometni “Dzīvo vesels!”, kas tiks organizēta Jaunmārupes pamatskolas telpās Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē, Mārupes novadā. Nometnes mērķis ir mainīt bērnu paradumus attiecībā uz viņu veselību, nodrošināt iespēju saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku un sekmēt vispusīgu bērnu un jauniešu attīstību, veicinot jaunu zināšanu un prasmju apguvi ar veselību saistītajos jautājumos. Nometnes programmā paredzētas: teorētiskās un praktiskās nodarbības par...

Veselības veicināšanas nometne Mārupes vidusskolā

veselības nometne
16.05.2018.
Mārupes pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Melnais Ērglis” 2018.gada vasaras brīvlaikā, t.i. 11.-15.06.18. aicina apmeklēt veselības veicināšanas nometni, kas tiks organizēta Mārupes vidusskolas telpās Kantora ielā 97, Mārupē, Mārupes novadā. Nometnes mērķis ir mainīt bērnu paradumus attiecībā uz viņu veselību, nodrošināt iespēju saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku un sekmēt vispusīgu bērnu un jauniešu attīstību, veicinot jaunu zināšanu un prasmju apguvi ar veselību saistītajos jautājumos. Nometnes programmā paredzētas: teorētiskās un praktiskās nodarbības par veselīgu uzturu; izpratni...

Seniori aicināti piedalīties Mārupes novada Senioru sporta spēlēs

seniori
07.05.2018.
26.maijā plkst. 10:00 Mārupes novada iedzīvotāji vecuma grupā 54+ aicināti apmeklēt veselības dienu. Sporta dienas mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu, aktīvi un interesanti pavadot brīvo laiku, veicināt pozitīvu attieksmi pret sportisku, aktīvu un veselīgu dzīves veidu, kā arī uzturēt kontaktus ar iedzīvotājiem vecuma grupā 54+. Pasākuma norises vieta: Jaunmārupes pamatskolas sporta laukums, Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe Pasākuma programma: Disciplīna Sporta veids Boulings Komandu Lidojošā šķīvīša mešana Individuālais Basketbola soda mešana Individuālais Siena maisa mešana Individuālais...

17.maijā Mārupes seniori aicināti doties bezmaksas ekskursijā

EKSKURSIJA
10.04.2018.
17.maijā Mārupes seniori aicināti doties bezmaksas ekskursijā, kuras laikā apciemosim ekoloģiskās saimniecības un degustēsim to produkciju, kā arī veiksim fiziskas aktivitātes. Ekskursijas laikā uztura speciālists stāstīs par veselīgu uzturu, būs iespēja iesaistīties diskusijā un saņemt atbildes uz jautājumiem. Ekskursijas programma: 9:00 Pulcēšanās Skultes ciemā (pie Dienas centra “Skulte”, Skultes iela 31, Skulte) 9:20 Pulcēšanās Jaunmārupē (pie Jaunmārupes pamatskolas, Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe) 9:40 Pulcēšanās Tīrainē (pie Mārupes pamatskolas, Viskalnu iela 7, Tīraine) 10:00 Pulcēšanās...

Mārupē atsāksies bezmaksas brīvdabas vingrošanas nodarbības

vingrosana
06.04.2018.
Sākot ar 30.aprīli Mārupes novadā atsākas BEZMAKSAS brīvdabas grupu vingrošanas nodarbības. Ikvienam būs iespēja piedalīties un, esot svaigā gaisā, profesionāla trenera pavadībā uzlabot savu fizisko formu. Ņemot vērā pieprasījumu pēc fiziskām aktivitātēm brīvā dabā, Mārupes pašvaldība, piesaistot Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu, ar mērķi veicināt veselīgu dzīvesveidu novadā, no 30.aprīļa līdz 27.septembrim uzticējusi biedrībai “Veselībai un attīstībai” organizēt brīvdabas grupu vingrošanas nodarbības iedzīvotājiem profesionālu treneru pavadībā novada ciemos: sporta laukumā, Gerberu...

Sākam gatavoties "Pavasara krosa 2018" sacensībām!

Kross
05.04.2018.
24.aprīlī atsāksies skriešanas nodarbības Jaunmārupes un Skultes ciemos, lai aicinātu Mārupes novada iedzīvotājus pievērsties veselīgam dzīvesveidam un sagatavotos Pavasara krosa sacensībām. Nodarbības Jaunmārupē pie ūdenskrātuves “Pavasari”: 23.04. plkst. 18.30; 25.04. plkst. 18.30; 27.04. plkst. 18.30. Nodarbības Skultē, Skultes stadionā: 24.04. plkst. 15.00; 26.04. plkst. 15.00. Maija pirmajā nedēļā sāksies Pavasara krosa sacensības Jaunmārupes un Skultes ciemos. Jaunmārupes ciemā sacensības norisināsies četros posmos: 1.posms: 02.05. plkst. 18:00-20:00 2.posms: 09.05. plkst. 18:00-20:00 3...

Pašvaldība īsteno ERAF līdzfinansētu projektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā”

ceļš
13.03.2018.
Pašvaldība īsteno Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētu projektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā” (Nr. 3.3.1.0/16/I/016). Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Mārupes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ielu un ceļu infrastruktūrā – pašvaldībai atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.pantam nodrošinot vienu no tās autonomajām funkcijām – pārbūvēt komersantu darbībai nepieciešamo ielu un ceļu infrastruktūru, bet komersantiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 593 no 13.10.2015....

Mārupes pašvaldība īstenos ERAF finansētu projektu “Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana”

vidusskola
27.02.2018.
Mārupes pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana” (Nr. 8.1.2.0/17/I/006) īstenošanu. Projekta mērķis ir Mārupes vidusskolas infrastruktūras attīstība, veicot ergonomiskas, izglītojamo skaitam atbilstošas mācību vides izveidi. Rezultātā tiks sekmēta plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpeniska ieviešana. Projektā plānotās darbības, kas tiks veiktas, lai attīstītu izglītības iestādes infrastruktūru: 1) izglītības iestādes ēkas piebūves būvniecība, izveidojot ergonomisku...

Bezmaksas vingrošanas nodarbības topošajām māmiņām

seminārs mammām
29.01.2018.
Aicinām sievietes grūtniecības periodā uz bezmaksas vingrošanas nodarbībām. Nodarbības paredzētas jebkuras fiziskas sagatavotības grūtniecēm ar mērķi izskaidrot un iemācīt ikdienā pielietojamus vingrinājumus jebkurā grūtniecības periodā. Nodarbības veicinās ne tikai fizisko pašsajūtu un sagatavošanos dzemdībām, bet arī emocionālo noturību. Nodarbību vieta: Mārupes Kultūras nams, Daugavas iela 29, Mārupe. Nodarbību norises laiki: 1.nodarbība 07.02.2018. 12:30 – 14:00 2.nodarbība 14.02.2018. 12:30 – 14:00 3.nodarbība 21.02.2018. 12:30 – 14:00 4.nodarbība 28.02.2018. 12:30 – 14:00 5.nodarbība 07...

Aicinām uz bezmaksas vingrošanas nodarbībām senioriem

vingro
29.01.2018.
Aicinām visus Mārupes novada seniorus uz bezmaksas vingrošanas nodarbībām. Nodarbības paredzētas jebkuras fiziskas sagatavotības cilvēkiem ar mērķi izskaidrot un iemācīt ikdienā pielietojamus vingrinājumus. Nodarbību norises vieta: Mārupes Kultūras nams, Daugavas iela 29, Mārupe. Nodarbību norises laiki: 1.nodarbība 07.02.2018. plkst. 11:00 – 12:00 2.nodarbība 14.02.2018. plkst. 11:00 – 12:00 3.nodarbība 21.02.2018. plkst. 11:00 – 12:00 4. nodarbība 28.02.2018. plkst. 11:00 – 12:00 5.nodarbība 07.03.2018. plkst. 11:00 – 12:00 Pieteikšanās nodarbībām ir obligāta, vietu skaits ierobežots....

Pašvaldība īsteno ERAF līdzfinansētu projektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā”

road
29.12.2017.
Pašvaldība īsteno Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētu projektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā” (Nr. 3.3.1.0/16/I/016). Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Mārupes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ielu un ceļu infrastruktūrā – pašvaldībai atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.pantam nodrošinot vienu no tās autonomajām funkcijām – pārbūvēt komersantu darbībai nepieciešamo ielu un ceļu infrastruktūru, bet komersantiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 593 no 13.10.2015....

Piesakies! Seminārs topošajām māmiņām par veselības veicināšanu jau šo piektdien

Seminārs
31.10.2017.
Mārupes novada pašvaldība aicina grūtnieces uz semināru par veselīgu uzturu un fiziskajām aktivitātēm gaidību laikā. Grūtniecības laikā sievietei jāsaskaras ar dažādām pārmaiņām. Kādus produktus labāk lietot uzturā, kādus nelietot? Ko iesākt ar fiziskajām aktivitātēm un vai grūtnieces drīkst sportot? Kas jāņem vērā katrā grūtniecības trimestrī? Kā veiksmīgāk psiholoģiski sadzīvot ar fiziskajām un vizuālajām izmaiņām grūtniecības laikā un pēc tās? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes izskanēs semināra laikā – 3. novembrī plkst. 10.00 – 15.00 Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29. Apskatāmās...