Sociālais dienests

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 67149869
Fakss: 67149858
E-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

Mārupes novada Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kuras darbu reglamentē Mārupes novada Sociālā dienesta nolikums.

Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00, Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, Mārupē
Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00, Klientu apkalpošanas centrā, Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē
Pirmdienās 10.00 – 14.00, ceturtdienās 14.00 – 19.00 dienas centrā “Skulte”, Skultes ielā 31, Skultē

Aicinām vērsties pie mums, ja:

 • esat nonācis krīzē
 • esat zaudējis darbu un palicis bez ienākumiem
 • esat saskāries  vai piedzīvojis vardarbību mājās, skolā vai citur
 • Jums vai kādam Jums tuvam cilvēkam ir alkohola, narkotiku vai citas atkarības problēmas
 • Jums ir radušās saskarsmes problēmas
 • Jums ir citas sociāla rakstura problēmas

Vairāk par sociālo palīdzību, materiālo atbalstu 

Pakalpojumi

 • Dzīvokļa pabalsta piešķiršana
 • Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana
 • Pabalsta piešķiršana sakarā ar bērna piedzimšanu
 • Pabalsta piešķiršana medikamentu iegādei
 • Pabalsta piešķiršana veselības aprūpei
 • Pabalsta piešķiršana mācību līdzekļu iegādei
 • Pabalsta piešķiršana skolēnu brīvpusdienām
 • Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
 • Pabalsta piešķiršana astoņdesmit, astoņdesmit pieci, deviņdesmit un vairāk gadu sasniegušām personām
 • Par vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā piešķiršanu
 • Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai (e-pakalpojums) Informatīvs apraksts “Kā saņemt uzturlīdzekļus, ja viens no vecākiem nepiedalās bērna aprūpē”
 • Sociālā pabalsta un sociālās palīdzības pabalsta piešķiršana

Citi Sociālā dienesta sniegtie pakalpojumi:

Struktūrvienības pakalpojumi

Struktūrvienības kontaktpersonas