Konsultatīvās padomes

Lai uzraudzītu izstrādāto stratēģiju tālāko virzību un plānu realizāciju Mārupes novada Dome izveidojusi konsultatīvās padomes, kurās iekļauti sabiedrības pārstāvji, domes speciālisti un sabiedriskās organizācijas.

Plānots, ka konsultatīvās padomes tiks sasauktas ne biežāk kā 3 – 4 reizes gadā. Galvenie uzdevumi būs – uzraudzīt un ieviest izstrādātās stratēģijas, saskaņot plānoto ikgadējo nozares budžetu atbilstoši stratēģijai, ierosināt grozījumus apstiprinātajās stratēģijās, izskatīt citus nozarei būtiskus jautājumus.

Šobrīd Mārupes novada Domē izveidotas šādas konsultatīvās padomes:

Mārketinga konsultatīvā padome

2017.gada 22.februāra Mārupes novada Domes lēmums Nr.32 “Par konsultatīvās padomes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” un Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes nolikums

Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sastāvs:

 • Ilze Krēmere, Mārupes novada Dome, Attīstības nodaļas vadītāja
 • Pēteris Pikše, Mārupes novada Dome, Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs
 • Jolanta Kursiša, Mārupes novada Dome, Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības attīstības konsultante
 • Elīna Brigmane, Mārupes novada Dome, Attīstības nodaļas tūrisma organizators
 • Uva Bērziņa, Mārupes novada Dome, Sabiedrisko attiecību speciāliste
 • Rūta Skujeniece, SIA “Madara Cosmetics” pārstāvis
 • Monta Strēle, SIA “11011 STORIES” valdes locekle
 • Silvestrs Savickis, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, pārstāvis
 • Jūlija Lāce, golfa laukums “Viesturi” izpilddirektore
 • Aelita Stelpe, Mārupes novada iedzīvotāja
 • Kristaps Lešinskis, Mārupes novada iedzīvotājs

Konsultatīvās padomes sanāksmes:

2017.gads

2017.gada 23.februāra Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1 

Mārketinga stratēģijas uzraudzības pārskats 2016

2017.gada 8.maija Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2017.gada 16.oktobra Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

2016.gads

2016.gada 22.augusta Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

2016.gada 20.oktobra Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

Tūrisma konsultatīvā padome

2017.gada 22.februāra Mārupes novada Domes lēmums Nr.29 “Par Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu” un Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums

Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sastāvs:

 • Ilze Krēmere, Mārupes novada Dome, Attīstības nodaļas vadītāja
 • Elīna Brigmane, Mārupes novada Dome, Attīstības nodaļas tūrisma organizators
 • Pēteris Pikše, Mārupes novada Dome, Attīstības komitejas priekšsēdētājs
 • Alīna Lukjanceva, biedrība “Pierīgas partnerība” pārstāvis
 • Rūta Skujeniece, biedrība “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
 • Sandra Zaiceva, Zirgu stallis “Zirgzandales” īpašniece
 • Irina Millere, Atpūtas vieta “Karpu dīķis Kastos, SIA “AV Apsaimniekotājs” objekta pārvaldniece
 • Andris Rūmītis, ģimenes restorāna “Hercogs” īpašnieks
 • Ilmārs Jasinskis, Mārupes novada iedzīvotājs
 • Jānis Rušenieks, Mārupes novada iedzīvotājs

Konsultatīvās padomes sanāksmes:

2017.gads

2017.gads 28.februāra Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

Tūrisma stratēģijas uzraudzības pārskats 2016

2017.gads 2.jūnija Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes (pieredzes apmaiņas brauciena) PROTOKOLS Nr.2

2016.gads

2016.gads 24.maija Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

2016.gads 24.novembra Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2016.gads 9.decembra Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes (pieredzes apmaiņas brauciena) PROTOKOLS Nr.3

Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome

2017.gada 22.februāra sēdes lēmums Nr.30 “Par Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu” un Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes nolikums

Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sastāvs:

 • Ilze Krēmere, Mārupes novada Dome, Attīstības nodaļas vadītāja
 • Līga Kadiģe, Mārupes novada Dome, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītāja
 • Silvija Bartuševiča, Mārupes Sporta centra vadītāja
 • Matīss Vārna, Mārupes Sporta centra Sporta pasākumu organizators
 • Guntis Ruskis, biedrība “Mārupes BMX klubs” valdes priekšsēdētājs
 • Ints Pīrāgs, biedrība “Mārupes novada basketbola līga” valdes loceklis
 • Uldis Eldmanis, biedrība “Mārupes hokeja savienība” pārstāvis
 • Nadīna Millere, biedrības “Pierīgas partnerība” pārstāve
 • Uģis Viļums, biedrība “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
 • Pēteris Pikše, Z/S “Purkalni”
 • Andris Zēģele, Mārupes novada iedzīvotājs
 • Jānis Lagzdkalns, Mārupes novada iedzīvotājs
 • Ilmārs Jasinskis, Mārupes novada iedzīvotājs
 • Irēna Gedroviča, Mārupes novada iedzīvotāja
 • Gatis Pūcītis, Mārupes novada iedzīvotājs
 • Ludmila Pavlova, Mārupes novada iedzīvotāja
 • Dita Niedra, Mārupes novada iedzīvotāja

Konsultatīvās padomes sanāksmes:

2017.gads

2017.gada 7.marta Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas uzraudzības pārskats 2016

2017.gada 7.augustā Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2017.gada 2.oktobrī Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

2016.gads

2016.gada 13.jūnija Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

2016.gada 18.augusta Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2016.gada 20.septembra Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

2016.gada 29.novembra Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.4

Izglītības konsultatīvā padome

2017.gada 22.februāra sēdes lēmums Nr.31 “Par Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu” un Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes nolikums

Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes sastāvs:

 • Ilze Krēmere, Attīstības nodaļas vadītāja
 • Līga Kadiģe, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītāja
 • Sarmīte Antiņa, Izglītības dienesta vadītāja
 • Jānis Lagzdkalns, Mārupes vidusskolas direktors
 • Sigita Sakoviča, Mārupes pamatskolas direktore
 • Iveta Timule, Jaunmārupes pamatskolas direktore
 • Gaļina Grizāne, Skultes sākumskolas direktore
 • Ilze Celma, Bērnudārza “Mārzemīte” vadītāja
 • Biruta Antoneviča, Bērnudārza “Lienīte”
 • Iveta Jirgensone, Bērnudārza “Zeltrīti” vadītāja
 • Dace Štrodaha, Mārupes mūzikas un mākslas skolas direktore
 • Loreta Kalniņa, biedrība “Mārupes uzņēmēji”
 • Nadīna Millere, biedrība “Pierīgas partnerība”
 • Kristaps Lešinskis, Mārupes novada iedzīvotājs
 • Gunda Benefelde, Mārupes novada iedzīvotāja
 • Ilmārs Osmanis, Mārupes novada iedzīvotājs

Konsultatīvās padomes sanāksmes:

2017.gads

2017.gada 6.marta Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.1

Izglītības koncepcijas uzraudzības pārskats 2016

2017.gada 18.septembra Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.2

2016.gads

2016.gada 9.jūnija Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.1

2016.gada 13.decembra Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.2

Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvā padome

2017.gada 22.februāra Mārupes novada Domes lēmums Nr.33 “Par Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu”

Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sastāvs:

 • Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
 • Ivars Punculis, Mārupes novada Domes izpilddirektors
 • Pēteris Pikše, Mārupes novada Domes Attīstības komitejas vadītājs
 • Ilze Krēmere, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja
 • Jolanta Kursiša, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības attīstības konsultante
 • Silva Jeromanova-Maura, biedrība “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
 • Klinta Priedenfelde, biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
 • Evita Sondore, biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
 • Jurijs Baibakovs, biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
 • Normunds Čiževskis, biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
 • Ineta Ābele, SIA “Līva AB Nord” pārstāvis
 • Artūrs Saveļjevs, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” komerciālā departamenta direktors
 • Vitālijs Aišpurs, SIA “ARCUS ELEKTRONICA” pārstāvis
 • Agnese Ozoliņa, SIA “S.B.C.” pārstāvis
 • Elīna Brese, biedrība “Radīts Mārupē”
 • Žanete Rušeniece, biedrība “Radīts Mārupē”

Konsultatīvās padomes sanāksmes:

2016.gads

2016.gada 19.septembra Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

2016.gada 5.decembrī Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2017.gads

2017.gada 31.janvāra Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

2017.gada 5.aprīļa Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2017.gada 25.septembrī Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

  Kultūrvides konsultatīvā padome

  Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes sastāvs:

  • Ilze Krēmere, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja
  • Ira Dūduma, Mārupes novada Domes Kultūras nama direktore
  • Līna Rislinga, Mārupes novada Domes Kultūras pasākumu organizatore
  • Līga Kadiģe, Mārupes novada Domes, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītāja
  • Jānis Ozols, biedrības “BDMB” valdes priekšsēdētājs
  • Vizma Kaupuza, Vājredzīgo un Neredzīgo biedrība “Redzi mani” valdes locekle
  • Sandra Zaiceva, atpūtas vietas un zirgu stallis “Zirgzandeles” īpašniece
  • Rolands Janeks, Mārupes novada iedzīvotājs
  • Jēkabs Tutiņš, Mārupes novada iedzīvotājs

  Konsultatīvās padomes sanāksmes:

  2017.gada 26.jūnija Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

  2017.gada 12.decembra Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2