Konsultatīvās padomes

Lai uzraudzītu izstrādāto stratēģiju tālāko virzību un plānu realizāciju Mārupes novada Dome izveidojusi konsultatīvās padomes, kurās iekļauti sabiedrības pārstāvji, domes speciālisti un sabiedriskās organizācijas.

Plānots, ka konsultatīvās padomes tiks sasauktas ne biežāk kā 3 – 4 reizes gadā. Galvenie uzdevumi būs – uzraudzīt un ieviest izstrādātās stratēģijas, saskaņot plānoto ikgadējo nozares budžetu atbilstoši stratēģijai, ierosināt grozījumus apstiprinātajās stratēģijās, izskatīt citus nozarei būtiskus jautājumus.

Šobrīd Mārupes novada Domē izveidotas šādas konsultatīvās padomes:

Mārketinga konsultatīvā padome

2017.gada 22.februāra Mārupes novada Domes lēmums Nr.32 “Par konsultatīvās padomes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” un Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes nolikums

Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sastāvs:

 • Mārupes novada Dome administrācijas Attīstības nodaļas vadītāja;
 • Mārupes novada Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs;
 • Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas tūrisma organizators;
 • Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības attīstības konsultante;
 • Mārupes novada Domes sabiedrisko attiecību pārstāvis;
 • Biedrība “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis;
 • AS “Madara Cosmetics” pārstāvis;
 • SIA “11011 STORIES” pārstāvis;
 • Mārupes novada iedzīvotājs – Aelita Stelpe.

Konsultatīvās padomes sanāksmes:

2017.gads

2017.gada 23.februāra Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1 

Mārketinga stratēģijas uzraudzības pārskats 2016

2017.gada 8.maija Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2016.gads

2016.gada 22.augusta Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

2016.gada 20.oktobra Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

Tūrisma konsultatīvā padome

2017.gada 22.februāra Mārupes novada Domes lēmums Nr.29 “Par Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu” un Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums

Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sastāvs:

 • Mārupes novada Dome administrācijas Attīstības nodaļas vadītāja;
 • Mārupes novada Domes Attīstības komitejas vadītājs;
 • Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas tūrisma organizators;
 • Biedrība “Pierīgas partnerība” pārstāvis;
 • Biedrība “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis;
 • Zirgu stallis “Zirgzandales” pārstāvis;
 • Atpūtas vieta “Karpu dīķis Kastos”, SIA “AV Apsaimniekotājs” pārstāvis;
 • Ģimenes restorāna “Hercogs” pārstāvis;
 • Mārupes novadā deklarētais iedzīvotājs – Jānis Rušenieks;
 • Mārupes novadā deklarētais iedzīvotājs – Ilmārs Jasinskis.

Konsultatīvās padomes sanāksmes:

2017.gads

2017.gads 28.februāra Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

Tūrisma stratēģijas uzraudzības pārskats 2016

2016.gads

2016.gads 24.maija Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

2016.gads 24.novembra Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome

2017.gada 22.februāra sēdes lēmums Nr.30 “Par Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu” un Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes nolikums

Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sastāvs:

 • Mārupes novada Domes administrācijas Attīstības nodaļas vadītāja;
 • Mārupes novada Domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītāja;
 • Mārupes novada Domes Sporta centra vadītāja;
 • Mārupes novada Domes Sporta centra Sporta pasākumu organizators;
 • Biedrība “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis;
 • Biedrība “Mārupes BMX klubs” pārstāvis;
 • Biedrība “Mārupes novada basketbola līga” pārstāvis;
 • Biedrība “Mārupes hokeja savienība” pārstāvis;
 • Mārupes novadā deklarētie iedzīvotāji – Ilmārs Jasinskis;
 • Mārupes novadā deklarētie iedzīvotāji – Jānis Lagzdkalns;
 • Mārupes novadā deklarētie iedzīvotāji – Andris Zēģele.

Konsultatīvās padomes sanāksmes:

2017.gads

2017.gada 7.marta Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas uzraudzības pārskats 2016

2016.gads

2016.gada 13.jūnija Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

2016.gada 18.augusta Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2016.gada 20.septembra Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

2016.gada 29.novembra Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.4

Izglītības konsultatīvā padome

2017.gada 22.februāra sēdes lēmums Nr.31 “Par Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu” un Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes nolikums

Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes sastāvs:

 • Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja;
 • Mārupes novada Domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītāja;
 • Mārupes novada Domes Izglītības dienesta vadītāja;
 • Mārupes vidusskolas direktors;
 • Mārupes pamatskolas direktore;
 • Jaunmārupes pamatskolas direktore;
 • Skultes sākumskolas direktore;
 • Bērnudārza “Lienīte” vadītāja;
 • Bērnudārza “Zeltrīti” vadītāja;
 • Bērnudārza “Mārzemīte” vadītāja;
 • Mārupes Mūzikas un mākslas skolas direktore;
 • Biedrība “Pierīgas partnerība” pārstāvis;
 • Mārupes novadā deklarētais iedzīvotājs – Kristaps Lešinskis.

Konsultatīvās padomes sanāksmes:

2017.gads

2017.gada 6.marta Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.1

Izglītības koncepcijas uzraudzības pārskats 2016

2016.gads

2016.gada 9.jūnija Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.1

2016.gada 13.decembra Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.2

Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvā padome

2017.gada 22.februāra Mārupes novada Domes lēmums Nr.33 “Par Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu”

Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sastāvs:

 • Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
 • Ivars Punculis, Mārupes novada Domes izpilddirektors
 • Pēteris Pikše, Mārupes novada Domes Attīstības komitejas vadītājs
 • Ilze Krēmere, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja
 • Liena Ādamsone, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības attīstības konsultante
 • Silva Jeromanova-Maura, biedrība “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
 • Klinta Priedenfelde, biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
 • Evita Sondore, biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
 • Jurijs Baibakovs, biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
 • Normunds Čiževskis, biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
 • Elīna Brese, biedrība “Radīts Mārupē”
 • Žanete Rušeniece, biedrība “Radīts Mārupē”
 • Ineta Ābele, SIA “Līva AB Nord” pārstāvis

Konsultatīvās padomes sanāksmes:

2016.gads

2016.gada 19.septembra Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

2016.gada 5.decembrī Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2017.gads

2017.gada 31.janvāra Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

2017.gada 5.aprīļa Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2