Detālplānojumi

Visi spēkā un izstrādē esošie Mārupes novada teritorijas detālplānojumi apskatāmi un lejupielādējami Valsts vienotajā ģeoportālā ŠEIT.

Detālplānojumi izstrādes stadijā

N.p.

k.

Reģistrācijas Nr.

Noslēgts Administratīvais līgums

Detālplānojuma teritorija

Kadastra numurs

Grafiskā daļa

Dokumenti

 

1

Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

Smiltnieku iela 16

 80760031213Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts
Apbūves noteikumi

2

Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

Kāpu iela 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, Smiltnieku iela 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 26, Ziedleju iela 29, 30, 31, 32, Lambertu iela 35, 37

80760031180, 80760031182, 80760031181, 80760031184, 80760031183, 80760031186, 80760031185, 80760031188, 80760031187, 80760031190, 80760031191,  80760031210, 80760031208, 80760031206, 80760031204, 80760031202, 80760031211, 80760031209, 80760031207, 80760031203, 80760031200, 80760031199, 80760031056, 80760031201, 80760031148, 80760031147

Grafiskā daļa:

Plānotā izmantošana
Zemes ierīcības projekts
Satiksmes infrastruktūra

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

3

Izstrāde atcelta

n/a

“Eglaines–1“ un “Eglaines-2”, Mārupe, Mārupes novads

80760120056; 80760120159

Grafiskā daļa

 

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Lēmums par detālplānojuma izstrādes atcelšanu

4

Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

“Mazāvas”, Mārupes novads

80760050001

 

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

5

Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

Lielās Āvas 1.zemes vienība un 2.zemes vienība, Mārupes novads

80760050003

 

Lēmums par uzsākšanu
Darba uzdevums

Lēmums par darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

6

Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

Ozolu iela 63, "Dvīņi", Jaunmārupe, Mārupes novads

80760110940, 80760110611

 

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums ar grozījumiem

Lēmums par DU  pagarinājumu

Lēmums par grozījumiem darba uzdevumā

7Izstrādes stadijā Izstrādes stadijā “Pasakainās pļavas”, Mārupes novads 80760110999  Lēmums par uzsākšanu
Darba uzdevums
8Izstrādes stadijā Izstrādes stadijā 

“Dzērvju pļavas”, Mārupes novads

 80760020062  Lēmums par uzsākšanu
Darba uzdevums
9Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāPilari, Mārupes novads

. 80760030049

Grafiskā daļa

Priekšlikums savienotam transporta tīklam

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

Apbūves nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Lēmums par detālplānojuma pilnveidošanu

10Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāRēviņas, 2.z.v., Mārupes novads

80760070602

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

11Izstrāde atceltan/aDignitas, Mārupes novads

80760060009

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par detālplānojuma izstrādes atcelšanu

12Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāSmaidas80760060288 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

13Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāSaulesciems, Mārupes novads

80760060095

 
Lēmums par publisko apspriešanu

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

1) izmantošana

2) komunikācijas

Realizācijas kārtības projekts

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par detālplānojuma pilnveidošanu

14Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāJaunsmukas, Vētras, Mārupes novads

80760120194

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

15Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

„Salmiņi”, „Zaļozoli-1”, „Zaļozoli-2”, Daibes iela 47, „Ceļtekas”, „Eži”, Lielā iela 4, „Granīti”, „Lāčudruvas”, „Zaļozoli”, „Alekši”, Lielā iela 2, I-28 Kalmju iela ,  Mārupe, Mārupes novads

Detālplānojuma grozījumi

80760030324, 80760030047, 80760030444, 80760030697, 80760030190, 80760030191, 80760030072, 80760030032, 80760030421, 80760030320, 80760030626, 80760030028, 80760030385.

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

16Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

Saulgoži, 1.z.v., Mārupes novads

80760090005

Atļautā izmantošana

Inženier-komunikācijas

Esošā situācija

 

Lēmums par detālplānojuma uzsākšanu

 

Darba uzdevums

 

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai

 

Paskaidrojuma raksts

 

Apbūves noteikumi

Lēmums par darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

 

17Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

Stīgas, Vētras, Mārupes novads

80760120195

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

18Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

Kabiles iela 32, Mārupe, Mārupes novads

80760070001

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

19Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

Zeltiņu iela 108, Mārupe, Mārupes novads

80760030605

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Grozījumi darba uzdevumā

20Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

“Vaidavas” 2.zemes vienība, Mārupe, Mārupes novads

80760070787

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

21Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

“Lielezeri”, Mārupe, Mārupes novads

80760072212

  

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

22Izstrāde atceltan/a

Mārupītes gatve 82, Mārupe, Mārupes novads

80760070082

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par detālplānojuma izstrādes atcelšanu

23Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

“Unguri B”, Mārupe, Mārupes novads

80760030843

Atļautā izmantošana un sadalījums

Inženierkomunikācijas

Paskaidrojuma raksts 

Apbūves noteikumi

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai

24Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

Lielā iela 88, Mārupe, Mārupes novads

80760031159

Atļautā izmantošana un sadalījums

Inženierkomunikācijas

 

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai 

25Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

Daugavas iela 33 un Daugavas iela 55, Mārupe, Mārupes novads

80760071371, 80760071851

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

26Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāMākoņi, Mārupes novads80760060093 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

27Izstrāde atceltan/a

"Kūdras", Mārupes novads

80760060035

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par detālplānojuma izstrādes atcelšanu

28Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāStīpnieku ceļš 5C, Mārupe80760031940 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

29Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāJelgavas ceļš 3, Tīraine80760080020 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

30Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāMazbebri, Mārupe80760071334 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

31Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāLielā iela 34, Mārupe80760030069 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

32Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāZeltiņu iela 43, Mārupe80760030847 

Lēmums par izstrādes turpināšanu

Darba uzdevums

33Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāKantora iela 107, Mārupe80760030372 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums Nr.2013/27

Lēmums par DU sākotnējo pagarinājumu 

Lēmums par DU termiņa pagarinājumu

34Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāVienības gatve 133, "Dzidras A", "Jaundzidras", Mārupe80760070011, 80760070928, 80760070873 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

35Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāVīnkalnu iela 45, Mārupe80760060192 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

36Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Lielvalteri", Mārupe80760031163 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

37Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Vecmelderi", Mārupe80760030362 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

38Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Štālbergi", Mārupe80760030851 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

39Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Graši" 1.z.v., Mārupes novads80760120016 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums


Spēkā esošie detālplānojumi

Kartoshēma ar detālplānojumu robežām un nosaukumiem, precīzāku informāciju lūdzam skatīt Ģeolatvija.lv

Lai apskatītu publiski pieejamos detālplānojuma dokumentus, lūdzu klikšķināt uz saites, kas aizved uz Valsts vienoto ģeoportālu Ģeolatvija.lv. Saraksts ir alfabētiskā secībā, ievietots 21.02.2018.

Īpašumu nosaukumi un saite uz portāluAtrašanās vietaApstiprināšanas datums un lēmuma/saistošo noteikumu numurs
Abavas, Pļavmalasārpus ciemiem26.06.2008. Nr. 32
AigasMārupe27.08.2003. Nr. 15
Aigas CMārupe15.10.2008. Nr. 45
Aizstrauti-1Mārupe30.11.2005. Nr. 28
AkmeņiMārupe26.10.2005. Nr. 25
Alksnīšiārpus ciemiem25.03.2015 Nr.8
Atvasaras-1Mārupe29.10.2003. Nr. 20
Ausekļi, Ausekļi-BMārupe27.08.2003. Nr. 14
AuziņasJaunmārupe07.07.2004. Nr. 32
BajāriMārupe22.12.2004. Nr. 52
BaltlāčiMārupe29.03.2006. Nr. 10
Bašēni-2Mārupe18.02.2004. Nr. 7
Bebru iela 23Mārupe30.09.2015. Nr.11
Bebru iela 26Mārupe15.10.2008. Nr. 46
Bebru iela 46Mārupe30.08.2017 Nr.3
BerķiVētras30.01.2008. Nr. 5
Bērzkalni-1, BērzkalniMārupe26.09.2007. Nr. 34
Boļi-1Mārupe14.05.2008. Nr. 27
Brūklenāji, Silatauresārpus ciemiem26.09.2012. Nr. 15
Bulduri-1Mārupe26.06.2008. Nr. 31
Caunes 2.z.g.Jaunmārupe25.10.2006. Nr. 36
Cieceriārpus ciemiem29.03.2017 Nr.7
CinīšiMārupe07.07.2004. Nr. 31
Ciņi 2.z.g.Jaunmārupe27.10.2004. Nr. 42
ČakaiņiMārupe26.10.2005. Nr. 27
Daibēni, Zeltiņu iela 11Mārupe30.08.2005. Nr. 15
DārzmalasMārupe31.05.2006. Nr. 20
Detālais plānojums teritorijai, kuru ietver valsts autoceļš V-122, bieriņu purva pievedceļš, meliorācijas kontūrgrāvis K-111, sauszemes robeža starp saimniecību "Purveglītes" un SIA "Mārupe", meliorācijas novads N-2, sauszemes robeža starp saimniecībām "VMārupe29.09.2004. Nr. 41
DienvidniekiVētras16.05.2007. Nr. 20
Dīķu iela 1Mārupe5.08.2015. Nr.10
DravniekiMārupe26.09.2007. Nr. 32
DzeņiVētras20.12.2006. Nr. 42
Emīlijas, Bērzkalni-2Mārupe23.01.2002. Nr.1
Ezerkrastiārpus ciemiem29.08.2007. Nr. 29
EzermalasJaunmārupe22.04.2015 Nr.9
Gaiļi-1Vētras28.10.2009. Nr. 13
GaiļpiešiMārupe29.08.2007. Nr. 28
Gaujas iela 5, Gaujas iela 5A, Gaujas iela 5B, Gaujas iela 5CMārupe03.07.2013.Nr.6.1
Gercīši-1ārpus ciemiem19.12.2007. Nr. 48
GornoviMārupe26.04.2006. Nr. 14
Granduļi, CepļiMārupe31.10.2007. Nr. 39
Grantiņi-1Mārupe30.08.2005. Nr. 13
Grāvkalni-1Mārupe20.04.2005. Nr. 3
Griezesārpus ciemiem30.08.2005. Nr. 17
GruntesMārupe28.03.2007. Nr. 9
Gruntes-1Mārupe29.10.2003. Nr. 18
GrūdupiMārupe29.07.2009. Nr. 3
Gulbji-BMārupe02.07.2003. Nr. 10
Gundegas-1, JaunklūgasJaunmārupe24.09.2014 Nr.15
IevasMārupe18.02.2004. Nr. 6
Ikriārpus ciemiem24.02.2016 Nr.9
IršiMārupe28.05.2008. Nr. 28
Jaunatlanti, Jaunatlanti-1Mārupe26.04.2006. Nr. 15
JaunaudzesMārupe19.05.2004. Nr. 23
JaunbebriMārupe28.09.2005. Nr. 21
Jaunbērziņi, BērziņiMārupe28.01.2004. Nr. 5
Jaunbrīdagi-2ārpus ciemiem26.10.2005. Nr. 26
Jaunbrīdagi-3ārpus ciemiem30.08.2006. Nr. 27
Jaunburtnieki-1Mārupe24.02.2011. Nr. 2
Jaundambenieki-CMārupe03.09.2004. Nr. 38
JaundimantiMārupe28.01.2004. Nr. 3
Jaunsaulītes-1, Jaunsaulītes-2, SauleslīčiMārupe24.01.2007. Nr. 3
JaunsiliņiVētras28.09.2005. Nr. 23
JaunsmukasVētras28.04.2010. Nr. 8
Jaunvītoli-A, Jaunvītoli-2Vētras25.10.2006. Nr. 31
Jelgavas ceļš 44Tīraine26.04.2006. Nr. 16
KaijasMārupe24.07.2006. Nr. 22
Kaktiņiārpus ciemiem19.05.2004. Nr. 20
Kaktiņi-2ārpus ciemiem30.11.2005. Nr. 31
Kalēji - BMārupe24.02.2016 Nr.6
KalējiMārupe02.07.2003. Nr. 8
KalmesMārupe14.11.2007. Nr. 41
Kampas-1Vētras25.11.2015. Nr.6
Kantora iela 126, Kantora iela 128, Sniķeru iela 18Mārupe17.06.2015. Nr.11
KauķiMārupe22.12.2004. Nr. 51
KaulupiMārupe28.04.2004. Nr. 18
KālīšiMārupe27.08.2003. Nr. 13
Kārkliņi 1.z.g. un 2.z.g.ārpus ciemiem27.06.2007. Nr. 22
Kļaviņas (2003)Mārupe17.12.2003. Nr. 22
Kļaviņas (2006)Mārupe30.08.2006. Nr. 30
KroņkalniMārupe19.05.2004. Nr. 25
Krūkasārpus ciemiem12.03.2008. Nr. 19
Krūmvēveri, Ziediņi-2ārpus ciemiem2.07.2015. Nr. 3
Kurmales iela 58Mārupe27.08.2008. Nr. 36
Kurpnieki, Stibes, Jaunlauri 1Mārupe15.05.2003. Nr. 7
ĶeizariVētras29.07.2009. Nr. 2
Ķikutiārpus ciemiem24.11.2010. Nr. 30
ĶinupiVētras17.06.2009. Nr. 15
Ķinupītes, Mūsmājas, CeļmalniekiVētras17.12.2012.Nr.21
LadigiMārupe24.11.2004. Nr. 48
Lakstīgalu pļavasārpus ciemiem27.01.2006. Nr. 1
LapeniekiMārupe29.03.2006. Nr. 9
LatiMārupe22.02.2006. Nr. 6
LaukiMārupe27.06.2007. Nr. 24
LaukkalniņiTīraine27.08.2008. Nr. 38
Lācēniārpus ciemiem22.12.2004. Nr. 54
LedaiņiMārupe19.05.2004. Nr. 24
Ledaiņu iela 2Mārupe25.10.2006. Nr. 34
LejasgriezesVētras16.05.2007. Nr. 19
Lejaszeltiņi, AugšzeltiņiMārupe24.11.2004. Nr. 46
Lejaszeltiņu iela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9Mārupe26.09.2007. Nr. 30
Lejiņas-B un Paleju iela 9Mārupe28.09.2005. Nr. 22
LēviciMārupe22.12.2004. Nr. 56
Lielā iela 88Mārupe27.02.2008. Nr. 7
Lielā iela 94, Ziemcieši, Sildegu iela 12, Sildegu iela 14, Sildegu iela 16, Sildegu iela 18, MežavējiMārupe25.02.2015 Nr.14
Lielās Āvas 3. z.g.Vētras22.02.2006. Nr. 4
LieldzelvesMārupe24.01.2007. Nr. 1
Lieldzintari, Dravnieki-B, Vecozoli-BMārupe27.12.2005. Nr. 32
Lielegles, BīriņiMārupe19.05.2004. Nr. 22
LielķiršiMārupe17.03.2004. Nr. 9
LiepiņasMārupe30.11.2005. Nr. 30
LoginiMārupe24.11.2004. Nr. 43
Loka ceļš 34Jaunmārupe28.06.2006. Nr. 21
Loka ceļš 6Jaunmārupe20.12.2006. Nr. 41
LokmaliņasJaunmārupe27.02.2008. Nr. 9
Majori Rožleju iela 18Mārupe18.08.2010. Nr. 19
Maldavas, GoldiņiMārupe07.07.2004. Nr. 30
Mauriņi 6.z.v.Mārupe31.05.2006. Nr. 19
Mauriņu iela 19Mārupe19.12.2007. Nr. 45
Mazcīruļi, Vidzemes nams, Kazāki-1,Jaunvārnas, Branguļi, Jaunbranguļi, Kuģenieki, Vārnas, Vilki, Vārnas-A, Mazcīruļi-B, Kazāki, Vārnas-1, Lacumi-1Mārupe24.10.2012. Nr.18
MazirbesMārupe16.06.2004. Nr. 28
Mazsaulītes, Lūki 2.z.g.Mārupe24.01.2007. Nr. 4
MazskujasVētras30.08.2006. Nr. 29
Mākoņiārpus ciemiem16.04.2008. Nr. 21
Mākoņi-1ārpus ciemiem27.01.2006. Nr. 2
MālkalniVētras19.12.2007. Nr. 47
Mārtiņrozesārpus ciemiem26.09.2007. Nr. 35
Megas muižaVētras20.12.2006. Nr. 40
MeiriMārupe30.04.2008. Nr. 25
MeistariMārupe26.11.2008. Nr. 49
Meldriņi-1Mārupe29.03.2006. Nr. 11
Meldriņu iela 18Mārupe09.07.2007. Nr. 27
Meldriņu iela 20Mārupe28.11.2007. Nr. 42
Melezeri 1.z.g.Mārupe22.12.2004. Nr. 53
MeņģeļiMārupe30.11.2005. Nr. 29
Mežāresārpus ciemiem28.03.2007. Nr. 13
MežciemsMārupe28.09.2005. Nr. 20
Mežgaļi - 2Mārupe14.01.2009. Nr. 1
Mežiārpus ciemiem11.04.2007. Nr. 18
MežkalniMārupe22.12.2004. Nr. 55
Mežmaļi-1Mārupe28.01.2015 Nr.11
Mežvidu iela 1ārpus ciemiem16.06.2004. Nr. 27
Miķelīši, Maldari, Sniegi, AlbertiMārupe23.07.2008. Nr. 34
Misiņi 3.z.v.Mārupe30.04.2008. Nr. 24
NamiķiVētras16.01.2008. Nr. 1
Niedras 2.z.g.Jaunmārupe28.04.2004. Nr. 15
Norītesārpus ciemiem27.02.2008. Nr. 8
Ošiārpus ciemiem25.02.2015. Nr.1
Ozolu iela 53, EglesJaunmārupe27.02.2013.Nr.12
Paegļi 1.z.v.Mārupe26.09.2007. Nr. 36
Palejas 2.z.g. - Zeltiņu iela 20Mārupe29.09.2004. Nr. 40
Palejas 3.z.g.Vētras27.08.2004. Nr. 35
Palejas 1.z.gMārupe24.11.2004. Nr. 50
Paleju iela 17; 19Mārupe24.08.2011. Nr. 10
Paleju iela 21B, Paleju iela 23Mārupe28.05.2014 Nr.8
Paleju iela 71 ("Nellijas")Mārupe26.04.2006. Nr. 17
Paleju iela 86Mārupe30.08.2005. Nr. 16
Paleju iela 88Mārupe31.08.2016 Nr.5
PauļiMārupe24.11.2004. Nr. 45
PārslasVētras15.10.2008. Nr. 44
PārupjiMārupe28.04.2004. Nr. 14
PogasJaunmārupe28.03.2007. Nr. 12
Priekūnasārpus ciemiem22.12.2009 Nr. 16
Puķu iela 1, Puķu iela 3Mārupe28.04.2010. Nr. 7
Puķu iela 10, Priekuļu iela 11Mārupe2.07.2015. Nr. 4
Purmaļi-1Mārupe27.08.2004. Nr. 36
Purvazīles-1, VeģēniMārupe29.05.2013.Nr.6
PurvājiVētras11.06.2008. Nr. 30
Putni, Sveņķi, Lielās Āvas-1Vētras25.10.2006. Nr. 35
Pūcītes, Dārzmalas" 2.z.g., Nītaures-AMārupe27.08.2004. Nr. 37
Reviņas-1Mārupe28.04.2004. Nr. 16
RiekstkalniMārupe02.07.2003. Nr. 9
RiteniekiVētras20.04.2005. Nr. 6
Roņi 2.z.v.Vētras27.08.2008. Nr. 37
RožkalniMārupe15.05.2005. Nr. 10
Rožu iela 51Mārupe28.03.2012. Nr. 5
RudiņiMārupe28.01.2004. Nr. 4
Rudzrogas (A daļa)Tīraine19.12.2007. Nr. 46
Rudzrogas (R daļa)Tīraine29.03.2006. Nr. 7
RumpjiMārupe27.08.2008. Nr. 35
Salmiņi, Zaļozoli-1, Zaļozoli-2, Daibes iela 47, Ceļtekas, Eži, Rēķi, Granīti, Lāčudruvas, Zaļozoli, Alekši, Lielā iela 2Mārupe25.02.2015. Nr.13
SaulgriežiMārupe28.04.2004. Nr. 17
Selgas -1, VeczariņiMārupe19.05.2004. Nr. 21
Sēļi-1Mārupe28.04.2004. Nr. 19
Sēļi-3Mārupe02.07.2003. Nr. 12
Silaputniņi, StilmaņiMārupe20.04.2005. Nr. 5
SilājiMārupe21.02.2007. Nr. 7
Silkalni, Silkalni-B, Ingas, TakasMārupe28.04.2004. Nr. 13
Silkalni-1, Silkalni-2Mārupe28.03.2007. Nr. 10
Skrabāni, Birzes, Imantas, Imantas-1Jaunmārupe27.06.2007. Nr. 25
SmiltniekiMārupe20.04.2005. Nr. 7
Smukas-1, Smukas-2Vētras06.07.2005. Nr. 11
SpilvasMārupe27.06.2007. Nr. 26
SpocēniMārupe17.03.2004. Nr. 10
Sprosti - A; Sprosti - BJaunmārupe18.05.2005. Nr. 8
Spulgas, ZemturiMārupe20.04.2005. Nr. 4
Stīpnieku ceļš 30BMārupe28.01.2015. Nr.32
Stīpnieku ceļš 34CMārupe27.03.2011. Nr. 6
Stīpnieku ceļš 9Mārupe31.08.2016 Nr.28
StraupesVētras30.01.2008. Nr. 4
Stumburi BJaunmārupe18.02.2004. Nr. 8
Šmīderi; KūmasMārupe27.08.2004. Nr. 34
ŠnoresMārupe30.08.2006. Nr. 28
Šteinerti 2.z.v.Mārupe31.10.2007. Nr. 38
Teteri-1Mārupe28.04.2004. Nr. 12
Teteri-2Mārupe30.08.2005. Nr. 12
Tīraines dārzi-1, Tīraines dārzi-2Tīraine31.08.2016 Nr.4
Tīraines dārzi-3Mārupe27.06.2007. Nr. 23
Tīrumnieki 2 z.v. (2003)Jaunmārupe02.07.2003 Nr.11
Tīrumnieki 2.z.v. (2015)Jaunmārupe02.07.2003. Nr. 11
Unguri - BMārupe27.02.2008. Nr. 6
UpmalniekiMārupe03.09.2004. Nr. 39
Vaivariņu iela 2Mārupe25.02.2009. Nr. 11
ValdariMārupe31.08.2016 Nr.6
VanagiMārupe28.11.2007. Nr. 43
VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga" ZA sektora detālais plānojumsārpus ciemiem22.01.2003. Nr. 1
Vazdiķi-B, TulpesMārupe21.02.2007. Nr. 6
Vārpu iela 43Mārupe30.09.2015. Nr.12.
VeccīruļiMārupe24.11.2004. Nr. 44
Vecmeņģeļiārpus ciemiem25.10.2006. Nr. 32
VecsiliņiMārupe27.08.2004. Nr. 33
VeczīlītesVētras30.08.2005. Nr. 14
ViesturiMārupe22.04.2015 Nr.10
Vilciņiārpus ciemiem26.03.2008. Nr. 20
Vīksnas AMārupe20.06.2014 Nr. 9
Vīndedži-4Vētras16.06.2004. Nr. 26
ZaigasMārupe28.10.2009. Nr. 14
Zaķiārpus ciemiem24.09.2008. Nr. 41
Zālītes-3Mārupe26.02.2003. Nr. 3
ZeltiņiMārupe25.10.2006. Nr. 33
Zeltiņu iela 119Mārupe26.10.2005. Nr. 24
Zeltiņu iela 127Mārupe28.04.2004. Nr. 11
Zeltrīti-1Mārupe29.03.2006. Nr. 8
Zemgaļi-1ārpus ciemiem30.04.2008. Nr. 23
ZemiešiMārupe2.07.2015. Nr.5
Ziedleju iela 13, Ziedleju iela 15Mārupe20.06.2014 Nr. 9
Zīraki-2, Zīraki-4Mārupe31.05.2006. Nr. 18
Zīraki-3Mārupe28.01.2004. Nr. 2
ZvaigznesMārupe29.10.2003. Nr. 19
ZvirbuļiMārupe27.12.2005. Nr. 33
Zvirbuļi, Lambertu iela 18Mārupe24.11.2004. Nr. 49