Detālplānojumi

Detālplānojumi izstrādes stadijā

N.p.

k.

Reģistrācijas Nr.

Noslēgts Administratīvais līgums

Detālplānojuma teritorija

Kadastra numurs

Grafiskā daļa

Dokumenti

 

1

Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

Smiltnieku iela 16

 80760031213Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts
Apbūves noteikumi

2

Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

Kāpu iela 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, Smiltnieku iela 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 26, Ziedleju iela 29, 30, 31, 32, Lambertu iela 35, 37

80760031180, 80760031182, 80760031181, 80760031184, 80760031183, 80760031186, 80760031185, 80760031188, 80760031187, 80760031190, 80760031191,  80760031210, 80760031208, 80760031206, 80760031204, 80760031202, 80760031211, 80760031209, 80760031207, 80760031203, 80760031200, 80760031199, 80760031056, 80760031201, 80760031148, 80760031147

Grafiskā daļa:

Plānotā izmantošana
Zemes ierīcības projekts
Satiksmes infrastruktūra

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

3

Izstrāde atcelta

n/a

“Eglaines–1“ un “Eglaines-2”, Mārupe, Mārupes novads

80760120056; 80760120159

Grafiskā daļa

 

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Lēmums par detālplānojuma izstrādes atcelšanu

4

Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

“Mazāvas”, Mārupes novads

80760050001

 

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

5

Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

Lielās Āvas 1.zemes vienība un 2.zemes vienība, Mārupes novads

80760050003

 

Lēmums par uzsākšanu
Darba uzdevums

Lēmums par darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

6

Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

“Ozolu iela 63”, Jaunmārupe, Mārupes novads

80760110940

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par DU  pagarinājumu

7Izstrādes stadijā Izstrādes stadijā “Pasakainās pļavas”, Mārupes novads 80760110999  Lēmums par uzsākšanu
Darba uzdevums
8Izstrādes stadijā Izstrādes stadijā 

“Dzērvju pļavas”, Mārupes novads

 80760020062  Lēmums par uzsākšanu
Darba uzdevums
9Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāPilari, Mārupes novads

. 80760030049

Grafiskā daļa

Priekšlikums savienotam transporta tīklam

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

Apbūves nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Lēmums par detālplānojuma pilnveidošanu

10Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāRēviņas, 2.z.v., Mārupes novads

80760070602

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

11Izstrāde atceltan/aDignitas, Mārupes novads

80760060009

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par detālplānojuma izstrādes atcelšanu

12Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāSaulesciems, Mārupes novads

80760060095

 
Lēmums par publisko apspriešanu

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

1) izmantošana

2) komunikācijas

Realizācijas kārtības projekts

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par detālplānojuma pilnveidošanu

13Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāJaunsmukas, Vētras, Mārupes novads

80760120194

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

14Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

„Salmiņi”, „Zaļozoli-1”, „Zaļozoli-2”, Daibes iela 47, „Ceļtekas”, „Eži”, Lielā iela 4, „Granīti”, „Lāčudruvas”, „Zaļozoli”, „Alekši”, Lielā iela 2, I-28 Kalmju iela ,  Mārupe, Mārupes novads

Detālplānojuma grozījumi

80760030324, 80760030047, 80760030444, 80760030697, 80760030190, 80760030191, 80760030072, 80760030032, 80760030421, 80760030320, 80760030626, 80760030028, 80760030385.

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

15Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

Saulgoži, 1.z.v., Mārupes novads

80760090005

Atļautā izmantošana

Inženier-komunikācijas

Esošā situācija

 

Lēmums par detālplānojuma uzsākšanu

 

Darba uzdevums

 

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai

 

Paskaidrojuma raksts

 

Apbūves noteikumi

 

16Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

Stīgas, Vētras, Mārupes novads

80760120195

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

17Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

Kabiles iela 32, Mārupe, Mārupes novads

80760070001

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

18Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

Zeltiņu iela 108, Mārupe, Mārupes novads

80760030605

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Grozījumi darba uzdevumā

19Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

“Vaidavas” 2.zemes vienība, Mārupe, Mārupes novads

80760070787

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

20Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

“Lielezeri”, Mārupe, Mārupes novads

80760072212

  

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

21Izstrāde atceltan/a

Mārupītes gatve 82, Mārupe, Mārupes novads

80760070082

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par detālplānojuma izstrādes atcelšanu

22Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

“Unguri B”, Mārupe, Mārupes novads

80760030843

Atļautā izmantošana un sadalījums

Inženierkomunikācijas

Paskaidrojuma raksts 

Apbūves noteikumi

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai

23Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

Lielā iela 88, Mārupe, Mārupes novads

80760031159

Atļautā izmantošana un sadalījums

Inženierkomunikācijas

 

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai 

24Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

Daugavas iela 33 un Daugavas iela 55, Mārupe, Mārupes novads

80760071371, 80760071851

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

25Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāMākoņi, Mārupes novads80760060093 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

26Izstrāde atceltan/a

"Kūdras", Mārupes novads

80760060035

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par detālplānojuma izstrādes atcelšanu

27Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāStīpnieku ceļš 5C, Mārupe80760031940 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

28Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāJelgavas ceļš 3, Tīraine80760080020 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

29Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāMazbebri, Mārupe80760071334 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

30Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāLielā iela 34, Mārupe80760030069 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

31Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāZeltiņu iela 43, Mārupe80760030847 

Lēmums par izstrādes turpināšanu

Darba uzdevums

32Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāKantora iela 107, Mārupe80760030372 

Darba uzdevums Nr.2013/27

Lēmums par DU sākotnējo pagarinājumu 

Lēmums par DU termiņa pagarinājumu

33Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāVienības gatve 133, "Dzidras A", "Jaundzidras", Mārupe80760070011, 80760070928, 80760070873 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

34Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāVīnkalnu iela 45, Mārupe80760060192 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

35Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Lielvalteri", Mārupe80760031163 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

36Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Vecmelderi", Mārupe80760030362 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Detālplānojumi 2016

N.p.

k.

Reģistrācijas Nr.

Noslēgts Administratīvais līgums

Detālplānojuma teritorija

Kadastra numurs

Grafiskā daļa

Dokumenti

1

11504

n/a

Tīraines dārzi-1” un “Tīraines dārzi-2”, Tīraine, Mārupes novads

80760080233; 80760080234

Grafiskā daļa

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par nodošanu publiskai apspriedei

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Lēmums par apstiprināšanu

2

10932

01.03.2016. Nr.2-15/184

“Ikri”, Mārupes novads

80760110181

Grafiskā daļa:

Atļautā izmantošana

Zemes ierīcības plāns

Paskaidrojuma raksts un apbūves noteikumi

Lēmums par DP apstiprināšanu

 

3

10941

01.03.2016. Nr.2-15/211

"Kalēji B", Mārupes novads

80760071306

Grafiskā daļa:

Detālplānojums

Sarkanās līnijas

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Administratīvais līgums par īstenošanu

411523

15.09.2016. Nr.2-15/1065

Paleju iela 88, Mārupē80760030208

Satiksme un tīkli

Zemes ierīcības plāns

Apgrūtinātās teritorijas un objekti

Zemes vienību izmantošana

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai

Lēmums par apstiprināšanu

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

51150515.09.2016. Nr.2-15/1066Stīpnieku ceļš 9, Mārupē80760030189Grafiskā daļa

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Lēmums par apstiprināšanu

61143815.09.2016. Nr.2-15/1067Valdari, Mārupes novads80760060096

Komunikācijas

Esošā situācija

Detālplānojums

 

Darba uzdevums

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai

Lēmums par apstiprināšanu

Apbūves noteikumi

 Lēmums par apstiprināšanu

Detālplānojumi 2015

N.p.k.Reģistrācijas Nr.Noslēgts Administratīvais līgumsDetālplānojuma teritorijaKadastra numursGrafiskā daļaDokumenti

1

10191

19.02.2015., Nr.02/2015

Nekustamais īpašums

„Mežmaļi-1”

80760120155

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts
Apbūves noteikumi

2

10181

12.02.2015.
Nr. 01/2015

Stīpnieku ceļš 30B

80760030531

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts
Apbūves noteikumi

3

10213

27.02.2015.
Nr. 03/2015

Nekustamais īpašums “Oši”

80760110236

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts
Apbūves noteikumi

4

10264

4.03.2015.
Nr. 05/2015

Lielā iela 94,

„Ziemcieši”,

Sildegu iela 12,

Sildegu iela 14,

Sildegu iela 16,

Sildegu iela 18,

“Mežavēji”

80760031623

80760030855

80760031624

80760031625

80760031626

80760031627

80760030493

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts un apbūves noteikumi

5

10263

4.03.2015.
Nr. 04/2015

“Salmiņi”,

“Zaļozoli-1”,

“Zaļozoli-2”,

Daibes iela 47,

“Ceļtekas”,

“Eži”, “Rēķi”,

“Granīti”,

“Lāčudruvas”,

“Zaļozoli”,

“Alekši”,

Lielā iela 2

80760030324,

80760030047,

80760030444,

80760030697,

80760030190,

80760030191,

80760030072,

80760030032,

80760030421,

80760030320,

80760030626,

80760030028

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts un apbūves noteikumi

6

10290

2.04.2015. Nr. 6/2015

Nekustamais īpašums "Alksnīši"

8076 012 0237

Grafiskā daļa:

Atļautā izmantošana

Transporta shēma

Paskaidrojuma raksts

Apbūves nosacījumi

Plānotā izmantošana no TP

7

10361

11.05.2015. Nr. 8/2015

Nekustamais īpašums "Viesturi"

80760120020

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma rakstsApbūves noteikumi

8

10385

28.04.2015. Nr. 7/2015

Nekustamais īpašums “Ezermalas”

80760110819

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts un apbūves noteikumi

9

10474

09.07.2015. Nr. 11/2015

"Zemieši”

80760120229

 Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts
Apbūves noteikumi

 

10

 

10513

 

13.07.2015. Nr. 12/2015

Priekuļu iela 10

un Puķu iela 11

80760030292;

80760030016

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts
Apbūves noteikumi

11

 

10684

 

27.08.2015. Nr. 14/2015

Dīķa iela 1

80760070035

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts un apbūves noteikumi

12

10421

4.06.2015. Nr.09/2015

 

Nekustamais īpašums

"Tīrumnieki 2.z.v.”

 

80760110205

Grafiskā daļa1

Grafiskā daļa2

Grafiskā daļa3

 

Paskaidrojuma raksts

13

10473

8.07.2015. Nr. 10/2015

Kantora iela 126, Kantora iela 128, Sniķeru iela 18

80760031013,

80760031003,

80760031685

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts 

Apbūves noteikumi

Būvprojekts minimālā sastāvā

14

10732

19.10.2015. Nr. 15/2015

Bebru iela 23, Mārupe

80760070321

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Realizācijas kārtība

15

10512

 

15.07.2015. Nr. 13/2015;

 

“Krūmvēveri”, “Ziediņi-2”

80760120032,

80760120075

 Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

16

10751

28.10.2015. Nr. 16/2015

Vārpu iela 43,

Mārupe, Mārupes novads

80760030209

Detālplānojuma risinājums

Sarkanās līnijas

Transporta shēma

Zemes ierīcības plāns

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Realizācijas kārtība

17

10823

17.12.2015. Nr. 17/2015

"Kampas-1",

Vētras, Mārupes novads

80760120120

Funkcionālais zonējums

Inženier-komunikāciju plāns

Zemes ierīcības darbu plāns

Detālplānojums Kampas 1

Detālplānojumi 2014

N.p.k.Reģistrācijas Nr.Noslēgts Administratīvais līgumsDetālplānojuma teritorijaKadastra numursGrafiskā daļaDokumenti
1659929.05.2014.
Nr. 01/2014
“Vanagi”80760030133  
2971416.06.2014.
Nr. 02/2014

Paleju iela 21B un

Paleju iela 23

80760031088;

80760031089

 

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

3973004.07.2014.
Nr. 03/2014
“Vīksnas – A”80760031267Grafiskā daļaPaskaidrojuma raksts un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
4973104.07.2014.
Nr. 04/2014

Ziedleju iela 13 un

Ziedleju iela 15

80760031691;

80760030492

Grafiskā daļaPaskaidrojuma raksts un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
5997125.09.2014.
Nr. 06/2014
“Gundegas-1” un “Jaunklūgas”

80760110273;

80760110297

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Detālplānojumi 2013

N.p.k.Reģistrācijas Nr.Noslēgts Administratīvais līgumsDetālplānojuma teritorijaKadastra numursGrafiskā daļaDokumenti
1890527.02.2013.

“Egles”,

Ozolu iela 53

80760110443;

80760110881

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

2907103.06.2013.

“Purvazīlītes-1″,

“Veģēni”

80760030148;

80760031271

Grafiskā daļaPaskaidrojuma raksts
3917230.07.2013.

Gaujas iela 5,

Gaujas iela 5A,

Gaujas iela 5B,

Gaujas iela 5C

80760070962;

80760070025;

80760070293;

80760071509

Grafiskā daļaPaskaidrojuma raksts

Detālplānojumi 2012

N.p.k.Reģistrācijas Nr.Noslēgts Administratīvais līgumsDetālplānojuma teritorijaKadastra numursGrafiskā daļaDokumenti
18820 A20.12.2012.

“Ķinupītes”,

“Mūsmājas” un

“Ceļmalnieki”

80760120161;

80760120449;

80760120482

Grafiskā daļaPaskaidrojuma raksts

Detālplānojumi, kas apstiprināti kā Mārupes novada Domes saistošie noteikumi