Sieviešu ansambļa "Lada" un vīriešu ansambļa "Harmonika" koncerts

Dienas centrs "Skulte"

slavu