Pierīgas novadu 2018.gada sporta spēles basketbolā vīriešiem - priekšsacīkstes

Mārupes sporta komplekss

Pierīgas  novadu  2018.gada  sporta  spēles  basketbolā  vīriešiem - priekšsacīkstes 

NOLIKUMS

 

2018.09.15.%20Pier%C4%ABgas%20priek%C5%A1sac._0.png