LR proklamēšanas gadadienas svinīgs pasākums

Mārupes Kultūras nams

Notikuma vieta: Mārupes Kultūras nams
Notikuma laiks: Plkst. 18.00

 

Norises vieta