Kultūra

Sieviešu vokālais ansamblis “Dzelde”

Vokālais ansamblis “Dzelde”
Vokālais ansamblis “Dzelde”

Sieviešu vokālais ansamblis “Dzelde”

Mēģinājumi: Trešdienās no 18:00 līdz 20:30, Mārupes pamatskolā (Viskalnu iela 7, Tīraine)

 

Kolektīva vadītāja Sandra Gaide

Tālr. + 371 2 6438127

Kolektīva vokālais pedagogs Rita Birzule

 

Ansamblis izveidots  1970. gadā un visus šos gadus priecējis savus klausītājus ar brīnišķīgu mūziku. Repertuāra izvēle ir daudzveidīga “Dzelde” izpilda gan latviešu tautas dziesmu apdares, gan dziesmas citās valodās, protams, tiek dziedāta arī klausītāju vidū tik iemīļotā šlāgeru un populāra mūzika.

Sieviešu vokālais ansamblis “Dzelde”  koncertē ne tikai Mārupes novada pasākumus, bet arī Rīgā un citās pilsētās. Regulāri un ar labiem panākumiem piedalās vokālo ansambļu skatēs, gan rajona, gan novada mērogā, dažādos sadraudzības koncertos. Cieša draudzība izveidojusies ar Olaines kultūras centa ansambli “Undīne”, ka arī ar Allažu “Liepavots” un komponista Viļņa Salaka vadīto vīru vokālo ansambli. Ansamblis “Dzelde”  savu novadu pārstāvējis – Lietuvā, Itālijā, Ungārijā un Sicīlijā.

“Dzelde”  mīl ne tikai dziedāšanu, bet arī ceļošanu- katru vasaru tiek rīkotas vasaras nometnes, kuru laikā tiek apceļota Latvija un izdziedātas skaistākās dziesmas.