Kultūra

Senioru līnījdeju grupa “Vējiem līdzi”

Līnījdeju grupa “Vējiem līdzi”
Līnījdeju grupa “Vējiem līdzi”

Senioru līnijdeju grupa “Vējiem līdzi”

Mēģinājumi: Pirmdienās no 19:00 līdz 21:00 un Ceturtdienās no 17:15 līdz 18:30 Mārupes Kultūras namā (Daugavas iela 29, Mārupe)

 

Kolektīva vadītāja Dzintra Rozīte

Tālr.: + 371 2 9299585