Izglītība

Pašvaldība nosaka 100% līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei bērniem no daudzbērnu ģimenēm

12.10.2018.

Mārupes novada dome pieņēmusi lēmumu, kas paredz pašvaldības līdzfinansējumu daudzbērnu ģimenēm profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, un veikusi grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos, precizējot gadījumus, kad pašvaldības līdzfinansējumu saņem Mārupes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.

Šo mācību gadu uzsākot, Mārupes novada dome lēmusi segt aprēķinātā līdzfinansējuma maksu 100% apmērā izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri profesionālās ievirzes izglītības programmu apgūst Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un kuru dzīvesvieta ir deklarēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

Atgādinām, ka jau šobrīd spēkā esošie 2013.gada 25.septembra saistošie noteikumi Nr. 18/2013 „Par līdzfinansējumu Mārupes Mūzikas un mākslas skolā” paredz 100% pašvaldības līdzfinansējumu Mārupes mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem, kas nāk no daudzbērnu ģimenēm, ja viņu sekmes ir labas un teicamas un nav neattaisnotu stundu kavējumu.

2018.gada 22.augustā Mārupes novada dome apstiprinājusi grozījumus minētajos saistošajos noteikumos,  precizējot gadījumus, kad audzēkņu profesionālās ievirzes izglītības apguvei tiek saņemts pašvaldības līdzfinansējums.

Noteikumi paredz, ja viens audzēknis vai vienas ģimenes divi bērni apgūst gan profesionālās ievirzes, gan interešu izglītības programmu, mēneša maksa par profesionālās ievirzes programmas apguvi vienam vai vienas ģimenes katram bērnam tiek samazināta par 50 %. Ja vienas ģimenes divi bērni katrs apgūst profesionālās izglītības programmu, mēneša maksa katram bērnam tiek samazināta par 50 %.

Atbrīvojums no līdzfinansējuma, kā arī tā samazinājums netiek piemērots maksai par sagatavošanas nodarbībām un interešu izglītības programmas apguvi.