Sabiedrība

Sociālā palīdzība un aprūpe

Par Sociālo dienestu

Mārupes novada Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kuras darbu reglamentē

Mārupes novada Sociālā dienesta nolikums

Aicinām vērsties pie mums, ja:

 • esat nonācis krīzē
 • esat zaudējis darbu un palicis bez ienākumiem
 • esat saskāries  vai piedzīvojis vardarbību mājās, skolā vai citur
 • Jums vai kādam Jums tuvam cilvēkam ir alkohola, narkotiku vai citas atkarības problēmas
 • Jums ir radušās saskarsmes problēmas
 • Jums ir citas sociāla rakstura problēmas

Pakalpojumi:

 • Dzīvokļa pabalsta piešķiršana
 • Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana
 • Pabalsta piešķiršana sakarā ar bērna piedzimšanu
 • Pabalsta piešķiršana medikamentu iegādei
 • Pabalsta piešķiršana veselības aprūpei
 • Pabalsta piešķiršana mācību līdzekļu iegādei
 • Pabalsta piešķiršana skolēnu brīvpusdienām
 • Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
 • Pabalsta piešķiršana astoņdesmit, astoņdesmit pieci, deviņdesmit un vairāk gadu sasniegušām personām
 • Par vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā piešķiršanu
 • Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai (e-pakalpojums) Informatīvs apraksts “Kā saņemt uzturlīdzekļus, ja viens no vecākiem nepiedalās bērna aprūpē”
 • Sociālā pabalsta un sociālās palīdzības pabalsta piešķiršana

Citi Sociālā dienesta sniegtie pakalpojumi: