Sabiedrība

Projektu konkurss "Mārupe - mūsu mājas 2019"

Iedzīvotāji aicināti balsot par projektu īstenošanu Mārupes novada attīstībai!

Mārupes novada pašvaldības šogad izsludinātajā projektu konkursā “Mārupe – mūsu mājas 2019” saņemta 21 projekta ideja, no tām 16 izvirzītas konkursa otrajai kārtai. Sākot no piektdienas, 1. februāra, iedzīvotāji aicināti aktīvi balsot par iesniegtajiem projektiem.

Lai noteiktu uzvarētājus un finansējuma saņēmējus, par Mārupes novada otrajā kārtā izvirzītajiem projektiem balsot var līdz 11.februāra plkst. 17.00.

Balsot iespējams interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā “Sabiedrība/Konkursi”. Ar vienu vārdu un e-pasta adresi var būt viens balsojums visa balsošanas perioda laikā.

Par uzvarētajiem tiks atzīti projekti, kas projektu konkursa vērtēšanas komisijas un iedzīvotāju balsojuma rezultātā saņems visaugstāko novērtējumu (iedzīvotāju balsojums sastāda 50% no rezultāta un komisijas vērtējums 50%).

Projektu īstenošanai Mārupes novadā piešķirti 30 000 eiro: rīcībā ,,Sabiedriskās aktivitātes" līdz 10 000 eiro un rīcībā ,,Maza mēroga infrastruktūra" līdz 20 000 eiro. Katram projektam ir iespēja saņemt līdz 2 000 eiro finansējumu, atsevišķos gadījumos līdz 5 000 eiro, ja attiecināms izņēmums saskaņā ar nolikumu.

Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu un inovatīvu projektu īstenošanā.

Aicinām iepazīties ar iesniegto projektu aprakstiem un izdarīt savu izvēli divos rīcību virzienos - Sabiedriskās aktivitātes un Maza mēroga infrastruktūra.

Projektu konkurss “Mārupe – mūsu mājas 2019” projektu apraksti

Rīcība “Sabiedriskās aktivitātes”

Etno-eko darbnīcas ”Mārupes vainagi”, mākslas objekta „Tautu meitas” publiskā darbnīca 4.maija svētkos

Projekta ietvaros š.g. aprīlī un jūlijā Tīrainē un Skultē plānotas etno-eko radošās darbnīcas “Mārupes vainagi”, kurās tiks pētīti senlatviešu tautu meitu vainagi, izstrādāti Mārupes tautumeitas vainaga dizaina varianti un apgūta unikāla mūsdienu gleznošanas tehnika un portretu māksla uz koka dizaina elementiem. 4.maija svētkos Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā kopā ar novadniekiem plānots organizēt modernās mākslas objekta darbnīcu „Tautu meitas” (100x120x240 cm), turpinot tautu meitu tēmu mūsdienu mākslas stilā, izmantojot novada tautu tērpa tonalitāti. Oktobrī Mārupes restorānā “Hercogs” plānota radīto darbu izstāde un mākslas darbnīca. 

 

Projekta iesniedzējs: Biedrība „Mārupes radošā laboratorija”

Nepieciešamais finansējums: 2000 €

Bezmaksas lekciju cikls vecākiem gaidībās un pēc bērniņa piedzimšanas

Projekta ietvaros sākot ar marta beigām Mammu Pitstops telpās Lielā ielā 19 – 3A plānots organizēt 3 lekciju ciklus (viens lekciju cikls 5 nedēļu garumā, viena lekcija nedēļā), kas aptvertu visus aktuālākos jautājumus saistītus ar bērniņa gaidību laiku, kā arī pēcdzemdību periodu, tai skaitā vecāku emocionālo labklājību un daudz praktisku jautājumu par zīdīšanu, jaundzimušā aprūpi, sievietes ķermeni pēc dzemdībām u.c. Topošie un jaunie vecāki varēs saņemt bezmaksas apmācības, iepazīties ar Mārupē pieejamām nemedicīniskām atbalsta personām – zīdīšanas konsultantiem, dūlām, PEP mammām, kas aktīvi darbojas Mārupes novadā, kā arī nodibināt savstarpējus kontaktus pieredzes apmaiņai. Galvenais uzsvars visa cikla laikā tiks likts uz vecāku emocionālo sagatavošanos bērniņa ienākšanai.

 

Projekta iesniedzējs: SIA Mentoring (MAMMU PITSTOPS)

Nepieciešamais finansējums: 1890 €

Tradīcijas iedvesmai un spēkam!

Tradicionālo svētku iepazīšana un svinēšana, līdzdarbojoties dažādu paaudžu ģimenes locekļiem, sekmē vienotību, kopā būšanas prieku un ģimeniskumu, veicina mūsu kultūras kodola saglabāšanu. Projekta ietvaros Mārupes “Zirgzandalēs” pieredzējušu tradicionālās kultūras praktiķu vadībā 1.jūnijā paredzēts organizēt sarunu vakaru ,,Kāzu un krustabu senie rituāli, to nozīme un  īstenošanas iespējas mūsdienās” par kāzu un krustabu tradīciju īstenošanas iespējām mūsdienās un 5.oktobrī dziesmotu vakarēšanu ģimenēm ,,Veļu vakars Mārupes ,,Zirgzandalēs”, kurā sirsnīgā atmosfērā daudzināsim savu senču spēku, paaudžu nedalāmo veselumu, dziedot, stāstot dzimtas stāstus, minot mīklas, ejot rudens laikam piemērotas, pārdomas rosinošas rotaļas, veicot citas aizmirstas ieražas, gatavojot un baudot veļu putru.

 

Projekta iesniedzējs: Gunta Siliņa-Jasjukeviča

Nepieciešamais finansējums: 1975 €

Drošas skrituļslidošanas skola – apmācība, pilnveidošana, drošība uz slidām

Projekta ietvaros Mārupes BMX kluba asfaltētajā teritorijā plānots organizēt regulāras skrituļslidošanas apmācības un pilnveidošanas nodarbības no maija līdz augusta mēnesim, tai skaitā nodarbības uz slidām kopā ar fizioterapeitu. Visi vingrinājumi un apmācības metodikas tiks vērstas uz skrituļslidošanas tehnikas apguvi un pilnveidošanu, lai bērni un viņu vecāki kļūtu apmācītāki skrituļslidotāji. Tādējādi viņiem būs iespēja kļūt drošākiem skrituļslidotājiem, samazinot traumu risku sev un apkārtējiem. Projekta laikā tiks rīkotas arī 3 kontrolsacensības, lai dotu iespēju apmācībā iesaistītiem dalībniekiem pārbaudīt savas spējas skrituļslidošanas skoliņas sākumposmā, vidusposmā un noslēgumā. Projekta mērķis ir apmācīts, tātad drošs un vesels skrituļslidotājs.

 

Projekta iesniedzējs: Biedrība “Sporta klubs Virsotne”

Nepieciešamais finansējums: 2000 €

Džudo diena Mārupē!

Biedrība “Džudo klubs Mārupe” ir uzsākusi savu darbību 2016.gadā un ir ieguvusi lielu popularitāti bērnu un viņu vecāku vidū. Darbības laikā radusies nepieciešamība pēc paraugdemonstrējumiem iedzīvotāju vidū un sacensībām plašākai auditorijai. Projekta ietvaros š.g. 23.martā Jaunmārupes pamatskolas sporta kompleksā plānots organizēt Džudo dienu Mārupē ar paraugdemonstrējumiem un sacensībām bērniem vecumā 5-12 gadiem, veicinot džudo kā olimpiskā sporta veida popularitāti Mārupes novada iedzīvotāju vidū un palīdzot bērniem uzkrāt sacensību pieredzi.

 

Projekta iesniedzējs: Biedrība “Džudo klubs Mārupe”

Nepieciešamais finansējums: 1630 €

„Kur Mārupe satiekas ar Olaini”  - vides, vēstures izpētes un mākslas projekts

Projekta mērķis ir iepazīstināt Mārupes novada ģimenes, bērnus, ciemiņus ar nezināmajām Mārupes un Olaines pierobežas dabas takām, vēsturiskām kauju vietām, novada vēsturi, bijušās kūdras ražotnes liecinājumiem, sliežu ceļiem, ezeriem, kā arī plānots intervēt un zīmēt pierobežas vienkāršos varoņus, kuru jaunība, darbs ir saistīti ar Mārupes novada attīstību, kuri ir ieguldījuši visus savus spēkus novada dzīvē un izaudzinājuši stipras ģimenes. Projekta ietvaros š.g. maijā plānots pārgājiens ar plenēru un pikniku „Kur Mārupe satiekas ar Olaini”, jūlijā un septembrī divas radošās dabas gleznošanas darbnīcas Tīrainē un noslēgumā projekta izstāde oktobrī Mārupes Kultūras namā.      

 

Projekta iesniedzējs: Biedrība ”Ievas radošā darbnīca”

Nepieciešamais finansējums: 2000 €

Ģimenes sporta diena Mārupes vidusskolā

Projekta ietvaros paredzēts organizēt Ģimenes sporta dienu Mārupes vidusskolā 31.martā no 9.30-13.30. Tā ir tradīcija, kas turpinās vairākus gadus un kas veicina Mārupes vidusskolas popularizēšanu, ģimenes iesaisti un sportiskā dzīves veida aktivitātes. Ģimenes sporta dienā piedalās skolēni un viņu vecāki, veicot piecas veiklības stafetes, tādējādi veicinot vecāku iesaisti skolēnu izglītības procesā un ģimenes veselīga dzīves veida stiprināšanā. Vecāku iesaiste skolas aktivitātēs ir biedrības pamatprincips, kas ar vecāku līdzdalību veicina Mārupes vidusskolas atpazīstamību, palīdz iestādei aktivitāšu veikšanā.

 

Projekta iesniedzējs: Mārupes vidusskolas izglītības un atbalsta biedrība

Nepieciešamais finansējums: 1364 €

Dzīvā bibliotēka (iedzīvotāju izglītošanas pasākums – tikšanās ar dažādu nozaru profesionāļiem)

Projekta ietvaros laika posmā no maija līdz oktobrim Biznesa vēstniecības telpās paredzētas tikšanās ar sabiedrībā zināmiem dažādu profesiju pārstāvjiem (aktieriem, uzņēmējiem, māksliniekiem, mediķiem u.c.) dažādu vecuma grupu un dažādu interešu cilvēkiem, lai pilnveidotu savas zināšanas, atrastu sev jaunus hobijus, rastu motivāciju pozitīvai, aktīvai attieksmei pret dzīvi, rosinātu radošumu, veicinātu jaunu ideju rašanos un motivētu iedzīvotājus aktīvi iesaistīties gan savas personīgās, gan visas sabiedrības dzīves veidošanā. Tikšanās plānotas ar šādiem cilvēkiem – Anatoliju Danilānu, Olgu Dreģi, Uldi Dumpi, Andri Bērziņu, Ausmu Kantāni, Sandiju Semjonovu, Armandu Krauliņu, Uļjanu Semjonovu, Renāru Kauperu.

 

Projekta iesniedzējs: SIA SilJa

Nepieciešamais finansējums: 2000 €

Citāda skola!

Projekta ietvaros 31.augustā Biznesa vēstniecības telpās paredzēts īpašs tirdziņš/pasākums ģimenēm, ieskandinot skolas sākumu. Pasākuma programmā paredzēta bērnu pašu izgatavotu, veidotu un audzētu gardumu un citu labumu tirgošana, mācību cikls visas vasaras garumā, lai bērniem būtu iespēja veiksmīgāk sagatavoties tirdziņam, “brīvā mikrofona stafete” – iespēja uzstāties jauniešiem, tādejādi gūstot praktiskas iemaņas un attīstot savu talantu. Projekta mērķis ir veicināt saturīgu un lietderīgu laika pavadīšanu bērniem un jauniešiem, rosinot ieinteresētību pašizaugsmes veicināšanā.

 

Projekta iesniedzējs: SIA “SilJa Invest”

Nepieciešamais finansējums: 2000 €

Atpūtas diena Mārupes Goda ģimenēm – daudzbērnu ģimenēm

Projekta ietvaros š.g. jūlijā aktīvās atpūtas parkā “JIP Mārupīte” plānots organizēt sporta un aktīvās atpūtas dienu Mārupes novada daudzbērnu ģimenēm, kurām būs iespēja sirsnīgās, aktīvās noskaņās pavadīt sportisku un piedzīvojumiem piepildītu dienu. Aktivitātes būs saistošas gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem. Daudzbērnu ģimeņu kopīgs pasākums novadā dos iespēju ģimenēm izrauties no ikdienas un kvalitatīvi pavadīt kopā laiku, lai ir vairāk kopā būšanas brīžu, kuros var izjust savstarpējo mieru, prieku, laimi un mīlestību. 

 

Projekta iesniedzējs: Biedrība “Mārupes Nākotnei”

Nepieciešamais finansējums: 2000 €

Kendama treniņi Mārupes novada bērniem

Projekta ietvaros tiks nodrošināti kendama treniņi aptuveni 100 Mārupes novada bērniem profesionālu kendama spēlētāju vadībā Mārupes vidusskolas telpās vai stadionā. Plānots nokomplektēt 3 vecuma vai prasmju grupas (katrā grupā aptuveni 30 dalībnieki), 9 treniņi katrai grupai laika posmā no marta beigām līdz maija beigām. Projekta noslēgumā 26.maijā paredzētas improvizētas kendama sacensības Mārupes novada bērnu svētku ietvaros. Tā kā nākotnē plānots dibināt sporta klubu “KENDAMA MĀRUPE” un veidot komandu, kura profesionālu treneru vadībā tiks gatavota startiem Latvijas un starptautiska mēroga sacensībās, šo treniņu noslēgumā tiks izvērtēts šīs ieceres potenciāls.

 

Projekta iesniedzējs: SIA “Inxide”

Nepieciešamais finansējums: 2000 €

Atpūtas diena Mārupes Goda ģimenēm – audžuģimenēm un aizbildņiem

Projekta ietvaros š.g. jūlijā aktīvās atpūtas parkā “JIP Mārupīte” plānots organizēt sporta un aktīvās atpūtas dienu Mārupes novada audžuģimenēm un aizbildņiem, kuriem būs iespēja sirsnīgās, aktīvās noskaņās pavadīt sportisku un piedzīvojumiem piepildītu dienu. Aktivitātes būs saistošas gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem. Audžuģimeņu un aizbildņu kopīgs pasākums novadā dos iespēju ģimenēm nodrošināt kopīgas atpūtas un izklaides iespējas visiem kopā, palīdzēt aizmirsties par ikdienas rutīnu un nepadarītajiem darbiem, lai ir vairāk kopā būšanas brīžu, kuros var izjust savstarpējo mieru, prieku, laimi un mīlestību.  

 

Projekta iesniedzējs: Biedrība “Mārupes Nākotnei”

Nepieciešamais finansējums: 2000 €

Rīcība “Maza mēroga infrastruktūra”

Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Meldriņu ielā 3, Mārupē (2.kārta)

2018.gadā konkursa “Mārupe - mūsu mājas” ietvaros Meldriņu ielā 3 tika izveidota bērnu rotaļu laukums, uzstādot slidkalniņu, dubultās koka šūpoles, karuseli un līdzsvara šūpoles. Šī projekta ietvaros plānots papildināt esošo rotaļu laukumu, uzstādot arī vecākiem bērniem un jauniešiem pieejamu, mūsdienu prasībām atbilstošu, drošu un videi draudzīgu atpūtas kompleksu brīvā laika pavadīšanai. Tiek plānots esošo rotaļu laukumu papildināt arī ar soliņiem un atkritumu tvertni.

 

Projekta iesniedzējs: Oscar Wedding Studio, IK

Nepieciešamais finansējums: 4995 €

Aktīvās atpūtas zona: bērnu rotaļu laukums un sporta laukums jauniešiem un pieaugušiem Jaunmārupes ciemā (3.kārta)

2018.gadā konkursa “Mārupe - mūsu mājas” ietvaros Jaunmārupē (pie Segliņu ielas) tika izveidots rotaļu laukums bērniem vecumā 1 - 5 gadiem, uzstādot atsperšūpoli "Džips", dubultās koka šūpoles, līdzsvara šūpoles un rotaļu kompleksu. Sarunās ar vietējiem iedzīvotājiem kļuva skaidrs, ka ir liels pieprasījums pēc drošas un attīstošas vides arī lielākiem bērniem – vecumā no 5 līdz 14 gadiem. Projekta ietvaros plānots papildināt esošo rotaļu laukumu, uzstādot vingrošanas kompleksu – vingrošanas un līdzsvara elementu šķēršļu joslas, radot drošu un aizraujošu vidi aktīvai un veselīgai laika pavadīšanai.

 

Projekta iesniedzējs: Jaunmārupes iedzīvotāju biedrība

Nepieciešamais finansējums: 4990 €

Aktīvās atpūtas zona: bērnu rotaļu laukums un sporta laukums jauniešiem un pieaugušiem Jaunmārupes ciemā (4.kārta)

2018.gadā konkursa “Mārupe - mūsu mājas” ietvaros Jaunmārupē (pie Segliņu ielas) tika izveidots rotaļu laukums bērniem vecumā 1 - 5 gadiem, uzstādot atsperšūpoli "Džips", dubultās koka šūpoles, līdzsvara šūpoles un rotaļu kompleksu. Sarunās ar vietējiem iedzīvotājiem kļuva skaidrs, ka ir liels pieprasījums pēc drošas un attīstošas vides arī lielākiem bērniem – vecumā no 5 līdz 14 gadiem. Projekta ietvaros plānots papildināt esošo rotaļu laukumu, uzstādot tīklu piramīdu ((kāpelēšanas piramīda no cinkota tērauda konstrukcijas), radot drošu un aizraujošu vidi aktīvai un veselīgai laika pavadīšanai. Tiek plānots esošo rotaļu laukumu papildināt arī ar galdu.

 

Projekta iesniedzējs: Jaunmārupes iedzīvotāju biedrība

Nepieciešamais finansējums: 5000 €

Vēstures un dabas pārgājiena maršruta pilnveidošana Mārupes novadā

2017.gadā pie Latviešu karavīru pieminekļiem, blakus golfa laukumam “Viesturi”, konkursa “Mārupe-Mūsu Mājas” ietvaros tika uzstādīti 2 informatīvie stendi – viens par apkārtnes apskates objektiem un meža taku, otrs par vietas vēsturi, cilvēkiem un vietām, kas dzīvē vairs nav skatāmas. No dziļāk mežā uzstādītā pieminekļa līdz ceļam uz atpūtas kompleksu “Bejas” pāri Dzilnupītei tika marķēta arī 500m gara meža ceļa taka. Lai pilnveidotu šo dabas rekreācijas teritoriju iedzīvotājiem, šī projekta ietvaros blakus abiem stendiem paredzēts uzstādīt soliņus, kā arī pie dziļāk mežā esoša stenda piknika galdu. Projektā plānota arī 2 papildu stendu uzstādīšana – viens blakus piemineklim mežā par Brīvības cīņu notikumiem novadā. Otrs - meža takas otrā galā pie ceļa uz “Bejām”, ar mērķi aicināt arī pa šo pusi pārvietojošos cilvēkus iziet taku, iepazīt novada vēstures faktus un apmeklēt apkārtnes apskates objektus. 

 

Projekta iesniedzējs: Biedrība ,,Pierīgas Partnerība’'

Nepieciešamais finansējums: 5000 €

Balsojums noslēdzies 11.02.2019. plkst. 17.00!

Papildinformācija pieejama pie Attīstības nodaļas projektu koordinatores Ivetas Eizengraudas pa tālruni 67149876 vai e-pastu: iveta.eizengrauda@marupe.lv.

Mārupes novada projektu konkurss “Mārupe – mūsu mājas 2019” un projekta dokumentācija

Mārupes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu “Mārupe – mūsu mājas 2019”.

Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti Mārupes novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu un inovatīvu projektu īstenošanā.

Projekta pieteicējs var būt juridiska persona, kuras reģistrētā un faktiskā pamata darbības vieta ir Mārupes novada administratīvā teritorijā, vai fiziska persona, kuras deklarētā dzīves vieta vai darba vieta, vai mācību vieta ir Mārupes novada administratīvā teritorijā.

Konkursa ietvaros tiek piešķirts finansējums projektu īstenošanai valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai šādās rīcībās:

 1. Rīcībā „Maza mēroga infrastruktūra (sabiedrībai nepieciešamas un pieejamas materiālas vērtības) ar kopējo konkursā pieejamo finansējumu līdz 20 000 euro:
  1. administratīvās teritorijas labiekārtošana (likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punkts);
  2. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana (likuma „Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 6. punkts);
  3. saimnieciskās darbības sekmēšana administratīvajā teritorijā (likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punkts).
 2. Rīcībā „Sabiedriskās aktivitātes” (sabiedrībai nepieciešamas un pieejamas aktivitātes – apmācības, kultūras un sporta pasākumi, u.c.) ar kopējo konkursā pieejamo finansējumu līdz 10 000 euro:
  1. iedzīvotāju izglītības nodrošināšana (likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punkts);
  2. kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, kā arī tautas jaunrades attīstība (likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkts);
  3. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana (likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punkts);
  4. veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana (likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punkts).

Katram projektam ir iespēja saņemt līdz 2 000 EUR finansējumu, atsevišķos gadījumos līdz 5 000 EUR, ja attiecināms izņēmums saskaņā ar nolikumu.

Projekta pieteicējam projekta īstenošanai jāpiesaista privātie resursi (brīvprātīga darba vai materiālu ieguldījumu veidā).

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2019.gada 21.marta līdz 2019.gada 31.oktobrim.

Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami no 2018.gada 10.decembra līdz 2019.gada 14.janvāra plkst.17.00.

Projekta pieteikums jāiesniedz papīra formātā vai nosūtot uz e-pasta adresi marupe@marupe.lv, parakstot projekta pieteikuma veidlapu ar drošu elektronisko parakstu. Ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, pārliecinieties, ka pieteikums tiks saņemts līdz norādītajam termiņam.

Dokumenti papīra formā (1 oriģināls) jāiesniedz Mārupes novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Daugavas ielā 29, kā arī jānosūta elektroniskā formā uz e-pasta adresi iveta.eizengrauda@marupe.lv ar norādi “Pieteikums konkursam”.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem.

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumu, kā arī iepazīties ar jau īstenoto projektu pieredzi, tiks rīkots informatīvs seminārs par projektu konkursu “Mārupe – mūsu mājas 2019”. Seminārs notiks š.g. 19.decembrī plkst. 17.00. Mārupes novada domes 2.stāva zālē, Daugavas ielā 29. Semināram var pieteikties, sūtot informāciju (vārds, uzvārds) uz e-pasta adresi iveta.eizengrauda@marupe.lv līdz 17.12.2018.

Papildinformācija pieejama pie Attīstības nodaļas projektu koordinatores Ivetas Eizengraudas pa tālruni 67149876 vai e-pastu: iveta.eizengrauda@marupe.lv.

Nolikums

1.pielikums      Pieteikuma veidlapa

2.pielikums      Apliecinājums

3.pielikums      Saskaņojuma lapa

4.pielikums      Saskaņojuma lapa

5.pielikums      Projekta pieteikuma vērtēšanas kritēriji

6.pielikums      Līguma paraugs

7.pielikums      Projekta īstenošanas pārskats