Sabiedrība

Konkurss patversmes pakalpojuma nodrošināšanai

Mārupes pašvaldība izsludina konkursu par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu patversmes pakalpojuma nodrošināšanai

Deleģēšanas mērķis ir nodrošināt patversmes pakalpojumu personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Nodrošināt iepriekš minētās mērķauditorijas īslaicīgu uzturēšanos piemērotās telpās un nodrošināt sociālā darba speciālista konsultācijas ar mērķi atjaunot vai uzlabot sociālās funkcionēšanas spējas, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu sabiedrībā.

Pieteikumi iesniedzami līdz 2019.gada 28.janvārim elektroniski, nosūtot to Mārupes novada Domes juristei Lindai Liepiņai, e-pasts: linda.liepina@marupe.lv, vai iesniedzot personiski Mārupes novada Domes klientu apkalpošanas centrā Daugavas ielā 29, Mārupē, 1.stāvā, līdz iesniegšanas termiņa beigām.
Plānots, ka deleģēšanas līgums ar darbības termiņu 3 gadi varētu tikt noslēgts laika posmā no 2019.gada februāra līdz 2019.gada aprīlim.

Konkursa nolikums

Informācija sadaļā atjaunota 14.01.2019.