Amatpersonu un darbinieku atalgojums

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrajai daļai, mājaslapā tiek publicēta informācija par Mārupes novada pašvaldības amatpersonām izmaksāto atalgojumu, tajā skaitā arī atalgojumu par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.

SAISTĪTIE DOKUMENTI, NORMATĪVIE AKTI UN SAITES: