Izglītība

Atbalsts izglītības ieguvei privātajās iestādēs

Pirmsskolas izglītībai

  • EUR 228,00 – bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam  
  • EUR 170,00  bērniem, kuriem nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei  (aprēķins)
  • Mārupes novada Domes 2017.gada 1.februāra lēmums Nr.8 “Par pašvaldības atbalstu par privātās izglītības iestādes pakalpojumiem par vienu Mārupes novadā deklarētu bērnu” (Domes lēmums Nr.8)
  • Mārupes novada Domes 2017.gada 18.janvāra lēmums Nr.30 “Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu  norēķiniem ar privātajām izglītības iestādēm) (Domes lēmums Nr.30)
  • Nosacījumi līdzfinansējuma piešķiršanai: bērnam un vienam no vecākiem jābūt deklarētiem Mārupes novadā; PPII jābūt reģistrētai izglītības iestāžu reģistrā un jāīsteno licencētas mācību programmas; PPII jābūt noslēgtam līgumam ar Mārupes novada Domi. 
  • Vecākiem jautājumos par līguma slēgšanu ar privātajām PII, jāvēršas pie attiecīgo izglītības iestāžu vadības.

 EUR 228,00 pašvaldības līdzfinansējums par katru Mārupes novadā deklarētu bērnu pašvaldības apmaksātajās vietās privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs (PII), ar kurām noslēgts līgums publiskā iepirkuma rezultātā. Iepirkums Nr. MND 2010/10, Mārupes novada Domes 2014.gada 20.janvāra lēmums Nr.17.

Pamata un vidējai izglītībai

  • EUR 75 pašvaldības līdzfinansējums Mārupes novadā deklarētajiem bērniem, kuri vispārējās izglītības programmu apgūst privātajās izglītības iestādēs, ar ko Mārupes pašvaldībai ir noslēgts līgums par dalību izglītības iestādes līdzfinansēšanā. Mārupes novada Domes 2017.gada 18.janvāra lēmums Nr.11 “Par privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansēšanu” (Domes lēmums Nr.11).

 

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr 46/2016 “Par atbalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību par bērnu, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē”