Iedzīvotājiem

Mārupes novadsMārupes novada nākotnes vīzija ir kļūt par konkurētspējīgu novadu tiešā valsts galvaspilsētas tuvumā, kurā sabalansēti tiek nodrošināta kvalitatīva dzīves vide iedzīvotājiem, radītas neierobežotas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai, kur tiek cienītas novada tradīcijas un godāti sasniegumi, tiek saglabātas un koptas dabas vērtības.

Daudzus pašvaldības pakalpojumus – sociālo palīdzību, materiālu atbalstu pirmsskolas izglītības iestādē vai līdzfinansējumu privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam, bērna piedzimšanas pabalstu u.c. var saņemt tikai pastāvīgie Mārupes novada iedzīvotāji, kas deklarējušies pašvaldībā, atsevišķos gadījumos – ne mazāk kā gadu. Tādēļ aicinām mārupiešus deklarēt savu dzīvesvietu mūsu Mārupes novadā!